Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media, film, literature: The Meaning of Fear in Horror Literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-MFL-MOF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media, film, literature: The Meaning of Fear in Horror Literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Media, film, literature - grupa do wymagań etapowych - I rok s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs

- consultations – 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures and projects - 30 hrs


Altogether: 75 hrs

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student possesses in-depth, organized knowledge of the Anglophone horror fiction texts and their cultural significance in the context of the given area and time-frame (K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student can employ a variety of research methods and techniques to gather and demonstrate their knowledge concerning the subject of the course, as demonstrate to others methods of life-long learning through debate (K_U04, K_U10).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at broadening the students knowledge and comprehension of the nature of horror fiction texts. The discussion will revolve around the characteristic features of horror texts, as well as the function and role of horror fiction in society. The expectations and the reception of classic tropes and themes by the readers will also be analyzed.

Warning: due to the nature of the genre, the examined texts may include disturbing content, or depictions of physical or sexual violence.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1629).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course aims at broadening the students knowledge and comprehension of the nature of horror fiction texts. The discussion will revolve around the characteristic features of horror texts, as well as the function and role of horror fiction in society. The expectations and the reception of classic tropes and themes by the readers will also be analysed. The thematic blocks of the course include:

→traditional horror narratives (ghost, vampires, the undead, and cosmic horror)

→new horror narratives related to contemporary fears and anxieties (society, social media, ageing and ethics)

Warning: due to the nature of the genre, the examined texts may include disturbing content, or depictions of physical or sexual violence.

Literatura: (tylko po angielsku)

Caroll, Noel. 1990. The Philosophy of Horror, Or Paradoxes of the Heart. Routledge. (excerpts)

Cowan, Douglas E. 2008. Sacred terror: Religion and horror on the silver screen. Baylor University Press (excerpts)

Gelder, Ken. 2000. The Horror Reader. New York: Routledge (excerpts)

Grixti, Joseph. 1989. Terrors of Uncertainty: The Cultural Context of Horror Fiction. Routledge.

Marak, Katarzyna. 2015. Japanese and American Horror: A Comparative Study of Film, Fiction, Graphic Novels and Video Games. McFarland (excerpts)

Poole, Scott. 2011. Monsters in America. Baylor University Press (excerpts)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continuous evaluation of participation in class (U1)

Graded project (U1, W1)

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at broadening the students knowledge and comprehension of the nature of horror fiction texts. The discussion will revolve around the characteristic features of horror texts, as well as the function and role of horror fiction in society. The expectations and the reception of classic tropes and themes by the readers will also be analysed.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1629).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Laboratory, 30 hours → more information" for additional notes about 2021/2022 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at broadening the students knowledge and comprehension of the nature of horror fiction texts. The discussion will revolve around the characteristic features of horror texts, as well as the function and role of horror fiction in society. The expectations and the reception of classic tropes and themes by the readers will also be analysed.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Laboratory, 30 hours → more information" for additional notes about 2022/2023 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5458
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at broadening the students knowledge and comprehension of the nature of horror fiction texts. The discussion will revolve around the characteristic features of horror texts, as well as the function and role of horror fiction in society. The expectations and the reception of classic tropes and themes by the readers will also be analysed.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course (https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5458).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Laboratory, 30 hours → more information" for additional notes about 2023/2024 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)