Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Composition of English texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-CET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Composition of English texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Passing grade in the Composition of English Texts course (winter semester)

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- participation in classes - 30 hrs

- consultations / feedback – 25 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 20 hrs

- preparation of projects - 25 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has in-depth knowledge of the connection of language studies, predominantly literary research, and desktop publishing and knows how editorial solutions and publication decisions affect a given literary text available on the book market (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to combine English texts, graphics and multimedia, and to use his or her editorial solutions in order to prepare a digital publication (within English studies) by means of the DPS software (K_U08).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: is capable of transferring a print publication into its digital format by means of the DPS software and is aware that such editorial processes are important in spreading knowledge about Anglophone literature and culture (K_K03);

K2: is aware of the possibilities and limitations of using graphic and textual material in the editorial and publishing processes and knows how to handle copyright issues in specific publication scenarios (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- problem-based lecture


Exploratory teaching methods:

- project work

- computer laboratory

- case study


Skrócony opis:

The aim of the course is to provide students with advanced knowledge and skills concerning digital composition of English texts (combined with graphics) in the DPS software.

Pełny opis:

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills concerning use of editing and digital-publishing solutions in English text composition. Laboratory tasks include textual and graphic designs (for digital publications). The course will also comprise cover interactive pdf / fixed-layout publications by means of the DPS software. The students will learn how to launch digital publications.

Content distribution:

 Introduction and requirements

 Cover design - error correction

 Individual project 1 (Unfinished covers / Error correction)

 Old texts in new digital formats

 Use of the DPS software for digital publications: interactive PDF formats

 Digital publications - task (individual project 2)

 Feedback and conclusion

Literatura:

Required reading:

Samara Timothy. 2006. Typography Workbook: A Real-world Guide to Using Type in Graphic Design. Rockport Publishers.

Additional reading:

Komza, Małgorzata (red.). 2012. Poszukiwanie odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [selected essays depending on students’ interests].

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes:

Individual project 1 (cover design - error correction) – W1, U1, K2

Individual project 2 (interactive PDF publication) – W1, U1, K1

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in "General information on the course".

Pełny opis:

As in "General information on the course".

Literatura:

As in "General information on the course".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4287
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in "General information on the course".

Pełny opis:

As in "General information on the course".

Literatura:

As in "General information on the course".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4287
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in "General information on the course".

Pełny opis:

As in "General information on the course".

Literatura:

As in "General information on the course".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)