Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Composition of English texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-CET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Composition of English texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Passing grade in the English Text Editing and Typography course (both semesters).

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- participation in classes - 30 hrs

- e-learning consultation – 25 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 20 hrs

- preparation of projects - 25 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has profound knowledge of the connection of language studies, predominantly literary research, and desktop publishing and knows how editorial solutions and publication decisions affect a given literary text available on the book market (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to combine English texts, graphics and multimedia, and to use his or her editorial solutions in order to prepare a digital publication (within English studies) by means of the DPS software (K_U08).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: is capable of transferring a print publication into its digital format by means of the DPS software and is aware that such editorial processes are important in spreading knowledge about Anglophone literature and culture (K_K03);

K2: is aware of the possibilities and limitations of using graphic and textual material in the editorial and publishing processes and knows how to handle copyright issues in specific publication scenarios (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- problem-based lecture


Exploratory teaching methods:

- project work

- computer laboratory

- case study


Skrócony opis:

The aim of the course is to provide students with advanced knowledge and skills concerning digital composition of English texts (combined with graphics) in the DPS software.

Pełny opis:

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills concerning use of editing and digital-publishing solutions in English text composition. Laboratory tasks include textual and graphic designs (for digital publications). The course will also comprise cover interactive pdf / fixed-layout publications by means of the DPS software. The students will learn how to launch digital publications.

Content distribution:

 Introduction and requirements

 Cover design - error correction

 Individual project 1 (Unfinished covers / Error correction)

 Old texts in new digital formats

 Use of the DPS software for digital publications: interactive PDF formats

 Digital publications - task (individual project 2)

 Feedback and conclusion

Literatura:

Required reading:

Samara Timothy. 2006. Typography Workbook: A Real-world Guide to Using Type in Graphic Design. Rockport Publishers.

Additional reading:

Komza, Małgorzata (red.). 2012. Poszukiwanie odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [selected essays depending on students’ interests].

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes:

Individual project 1 (cover design - error correction) – W1, U1, K2

Individual project 2 (interactive PDF / SWF publication) – W1, U1, K1

Involvement and attendance (participation in activities) - K1, K2

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=816
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in Part A (not affected in case of online teaching).

Pełny opis:

As in Part A (not affected in case of online teaching).

Literatura:

As in Part A (not affected in case of online teaching).

Uwagi:

In case of online teaching, the course will be conducted via Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a122fe66f8d7a4cc7ae54ceb2503947f1%40thread.tacv2/Composition%2520of%2520English%2520Texts%2520-%2520Resources?groupId=5ab73a8f-fdfc-4ee5-87c2-e0af1838d2ab&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In 2020/2021 summer term, the class will be conducted online with the use of remote teaching and testing methods, primarily via Microsoft Teams and through the Moodle platform (online teaching = 30 hours).

Pełny opis:

As in "General information on the course".

Literatura:

As in "General information on the course".

Uwagi:

The course will be conducted via MS Teams and Moodle. See "Laboratory, 30 hours > more information" for further details.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.