Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


Passing grade for the previous semester.


_____________________________________________________


MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

Passing grade for the previous semester (submission and acceptance of 60% of the MA project)


_____________________________________________________


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

Research interests in literary studies

Passing grade for the previous year.


_____________________________________________________


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

Passing grade for the previous semester (one chapter submitted, advanced research on the pratical material)Całkowity nakład pracy studenta:

10 ECTS

Contact hours: 2 ECTS

Individual work: 8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone culture and media related to their MA project (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the field of English studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural studies (K_W07).

W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of cultural studies related to their MA project (K_W08).


----------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

W1: The student has in-depth knowledge of terminology used in editing studies in connection to language studies (K_W04, K_W08).

W2: The student has in-depth knowledge of methods required in editing research, especially in connection to language studies (K_W09).


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone literature (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the field of literary studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in studies (K_W07).

W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of literary studies (K_W08).


_____________________________________________________


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of translation studies, including major developments in the field (K_W04, K_W06, K_W08, K_W09).

W2: has in-depth, systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in translation studies (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media (K_U15).


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

U1: The student can include the MA supervisor’s comments concerning the individual research project; present his or her own alterations and do further research into the specific parts of the subject (K_U07, K_U08)

U2: The student can develop his or her individual research project into the whole thesis, with a proper argumentative structure, style sheet and copyright rules; the submission should be written in correct academic English (K_U11, K_U14).

U3: The student can integrate his or her academic knowledge gained during other courses and use it in his or her individual research problems (K_U06).


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of literarystudies (K_U13).


_____________________________________________________


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: The student can manage the development of their project and schedule tasks and sub-tasks (reading, summarising, writing, data acquisition, etc.) required for the timely completion of parts of the MA thesis, adapting to the supervisor's feedback and unforseen circumstances (K_U03, K_U10, K_U11)

U3: The student can identify gaps in their knowledge and existing research, pose well formulated research questions and select proper tools for answering these research questions (K_U2, K_U7)

U4: is able to formulate critical opinions about translations and academic texts in translation studies, and express opinions with the use of specialist terminology, for example to justify the selection of a particular methodology or research material (K_U13, K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


The student

K1: is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).


---------------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

K1: The student is able to include feedback comments and suggestions and displays readiness to change the relevant parts of their research if/when necessary (K_K01).


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

K1: The student is aware of the need to assess the academic quality and reliability of their sources of information (K_K01, K_K02)


_____________________


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)


K1: The student is aware of the need to assess the academic quality and reliability of their sources of information (K_K01, K_K02)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)


Individual meetings and tutorials.


--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

Individual meetings

Pre-examination discussion and project desciption in class


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

Individual meetings and tutorials.


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorta Guttfeld) (2022/2023)

individual meetings and tutorials.
Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna

Skrócony opis:

MA seminar is a course preparing students to write their master's theses in individually selected fields of research. Students work towards completing their MA theses under individual supervision of their instructors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural studies.

The final semester of the MA seminar is devoted to the continuation of the research on the practical part and the completion of practical chapters. Students should be able to submit the final version of MA theses at the end of the course and be ready to take the final exam.

-----------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

The seminar is devoted to developing the individual research projects and completing them. Submission and acceptance of the completed MA thesis is the main requirement to pass this course. Selected in-class meetings will be devoted to examination practice and critical discussion.

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

The last semester of the seminar is primarily focused on working on the MA theses. Students will be given occasional tutorials on common issues, but the main objective for this semester is to submit a complete, original thesis that meets the formal requirements for such dissertations.

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

The summer semester consists of individual meetings in which students discuss their ongoing work of the remaining chapters, present the summary of their research results to the group, and - if required (i.e. if common issues arise) - receive tutorials on recurrent problems.

Literatura: (tylko po angielsku)

Specific to individual seminars. See the information for a particular group.

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

The reading list individually adjusted to the research methods relevant to the field discussed in students’ dissertations.

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

MA project--related required and optional reading

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

The reading is list individually adjusted to the students' research projects.

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

The reading list is individually adjusted to particular research projects.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN CULTURAL STUDIES (dr Katarzyna Marak) (2023/2024)

Assessment methods:

- regular contact with the supervisor, systematic work on the chapters, timely submission of fragments of MA thesis respecting copyrights, the implementation of the suggested corrections and changes - W1-4, U1-7, K1

- the academic level of the completed thesis - W1-4, U1-7, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of:

- the mark for the timely submission of chapters and the final version, regular contact with the tutor, implementation of comments (50% of the final grade)

- the assessment of the academic level of the thesis (50% of the final grade)

--------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (dr Grzegorz Koneczniak) (2022/2023)

Submission of the whole project (80%)

- Argument and thesis: 25%

- Development of thesis: 25%

- Language - C1+: 30%

Meeting deadlines (10%)

Integration of feedback (10%)

Copyright infringement / plagiarism - fail

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

- Weekly reports on the progress made in regards to the MA thesis (20% of final grade)

- Participating in the analytical and interpretative excerises (30% of final grade)

- Timely submission of passages from the thesis (50% of final grade)

Assessment criteria:

fail – 0 – 59%

satisfactory - 60 – 69%

satisfactory plus - 70 – 75%

good - 76 – 85%

good plus - 86 – 90%

very good - 91 – 100%

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman) (2022/2023)

- regular contact with the supervisor (consultations, timely submission of passages from the MA work, reaction to feedback) (50%)

- academic level of the submissions (structure, argument, chocie of sources, detailed analysis) (20%)

- technical level of the submissions (language, formatting, documentation of sources, compliance with the stylesheet) (20%)

- presentation of research results (mock-defence) (10%)

---------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2022/2023)

Steady progress on the thesis

- regular contact and updates on ongoing work, including the implementation of feedback (20%)

- submission of at least 3/4 of the work before the summer break (20%)

Quality of the submissions

- mechanics, language and structure of the work submitted this semester (25%)

- academic content and logical organization of the work submitted this semester (25%)

Communication of the results of academic research

- presentation of research material and preliminary research results (10%)

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)