Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar in culture: Human nature and humanity in speculative fiction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2S-SSC-HNH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar in culture: Human nature and humanity in speculative fiction
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in meetings - 30 hrs

- consultations – 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for class – 30 hours

- preparation of tasks and projects - 35 hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student can recognize the relevant themes and issues concerning the contemporary civilisation and the way the ideas, hopes and anxieties of that culture are reflected in the works of science fiction (K_W10).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student can use advanced theoretical frameworks designed to define the function and importance of science fiction and apply their knowledge to discussing and examining various culture texts (K_U07).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The student understands the social significance of popular culture texts in shaping the society’s awareness of both contemporary and future problems and issues, and is able to promote this understanding (K_K03).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The focus of the course is the expression of the concept of humanity as presented in selected science-fiction texts. The course emphasizes two primary approaches to analysing the nature of humanity in science-fiction: in opposition to alien lifeforms and in opposition to artificial humans. The discussion will revolve around the characteristic features of such texts, as well as the emergent conclusions.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1976).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The focus of the course is the expression of the concept of humanity as presented in selected science-fiction texts. The course emphasizes two primary approaches to analysing the nature of humanity in science-fiction: in opposition to alien lifeforms and in opposition to artificial humans. The discussion will revolve around the characteristic features of such texts, as well as the emergent conclusions. The thematic blocks of the course include:

→ humanity as defined by the hostility of machines

→ humanity as defined by the amity of machines

→ humanity as defined by its drive to reproduce

→ humanity as defined in contrast to alien lifeforms

Literatura: (tylko po angielsku)

Gomel, Elana. 2014. Science Fiction, Alien Encounters, and the Ethics of Posthumanism: Beyond the Golden Rule. Springer

James, Edward, and Farah Mendlesohn, eds. 2003. The Cambridge companion to science fiction. Cambridge University Press

Malmgren, Carl D. 1993. "Self and Other in SF: Alien encounters." In: Science Fiction Studies (1993): 15-33.

Oziewicz, Marek. 2017. "Speculative fiction." In: Oxford Research Encyclopedia of Literature.

Sims, Christopher A. 2013. Tech anxiety: Artificial intelligence and ontological awakening in four science fiction novels. McFarland

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continuous evaluation of participation in class (U1, K1)

Graded project (U1, W1, K1)

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The focus of the course is the expression of the concept of humanity as presented in selected science-fiction texts. The course emphasizes two primary approaches to analysing the nature of humanity in science-fiction: in opposition to alien lifeforms and in opposition to artificial humans. The discussion will revolve around the characteristic features of such texts, as well as the emergent conclusions.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1976).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above.

Literatura: (tylko po angielsku)

As above.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial, 30 hours → more information" for additional notes about 2021/2022 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)