Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Composition of English texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-CET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Composition of English texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Wybrane zajęcia na spec. naucz. II r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edyt.- filolog. lub translat.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:


- participation in classes - 30 hrs


Altogether: 30 hrs (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has profound knowledge of the English language used in desktop publishing (DTP) (K_W04)

W2: has profound knowledge of the connection of language studies and DTP (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to prepare an English text (with graphic elements) and use his or her typographical and editorial solutions in order to typeset it in the DTP software (K_U11, K_U14) (K_U11)

U2: is capable of creating a cover for a literary work by means of the DTP software and in compliance with the rules of typography and layout design (K_U14)

U3: can typeset a literary book-form text ready for publication, with the proper care of source use, editing and typography, and by means of the InDesign DTP software (K_U11, K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: is aware of the necessity to relate the cover design to the aesthetic and literary qualities of the given work and to the audience (K_K04)


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- discussion


Exploratory teaching methods:

- project work

- computer laboratory


Online teaching methods:

- methods referring to authentic or fictitious situations


Skrócony opis:

The aim of the course is to provide students with advanced knowledge and skills concerning composition of English texts (combined with graphics) in the DTP software.

Pełny opis:

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills concerning the use of editing and desktop-publishing solutions in English text composition. Laboratory tasks include textual and graphic designs (for Anglophone literary works and artefacts of culture). The course will also comprise cover and poster design by means of DTP software. The students will learn how to combine graphics and typographical elements on the basis of layout design exercises.

Content distribution:

 Introduction and requirements

 Correction and peer correction of editing projects

 Individual correction task (project 1)

 Introduction to cover designs (literary works)

 Cover design – practice and guided project (literary works)

 Cover design ¬– academic journals and edited volumes

 Individual cover design (project 2)

 Feedback and conclusion

Literatura:

Required reading:

Samara Timothy. 2006. Typography Workbook: A Real-world Guide to Using Type in Graphic Design. Rockport Publishers.

Additional reading:

Komza, Małgorzata (red.). 2012. Poszukiwanie odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [selected essays depending on students’ interests].

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes:

Individual project 1 (book layout – error correction) – W1, U1, U3 (45%)

Individual project 2 (cover design – literary work / academic journal) – W2, K1, U2 (45%)

In-class activity – W1, W2, U1, U2, U3, K1 (10%)

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1602
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In the winter semester of 2021/2022, laboratory classes will be held.

In case of online learning, classes might be conducted in a synchronous mode on Moodle platform.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1602

Uwagi: (tylko po angielsku)

For more information regarding the 2020/2021 cycle, click on "Tutorial, 30 hours".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1602
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In the winter semester of 2022/2023, laboratory classes will be held.

In case of online learning, classes might be conducted in a synchronous mode on Moodle platform.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1602

Uwagi: (tylko po angielsku)

For more information regarding the 2020/2021 cycle, click on "Tutorial, 30 hours".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1602
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In the winter semester of 2022/2023, laboratory classes will be held.

In case of online learning, classes might be conducted in a synchronous mode on Moodle platform.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1602

Uwagi: (tylko po angielsku)

For more information regarding the 2020/2021 cycle, click on "Tutorial, 30 hours".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)