Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-DJA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka angielskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

The successful completion of the first two semesters.

The completion of a 120 hour teaching practice is a preferred teaching context.

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:

- Participation in classes –30 hrs

Self-study hours:

- Preparation for classes, tests and exam– 20 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

The student:

W1: has more advanced knowledge of applied linguistics (glottodidactics) and the related terminology(K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student:

U1: can comprehend glottodidactic texts in English (K_U02)

U2: can work and follow the goals and guidelines formulated by the teacher and the mentor (K_U07)

U3: can work in a group taking on different roles (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student:

K1: is aware of the level of their knowledge and skills, understands the need for continuous training and development (K_K01)

K2: displays and active and indepenent attitude while taking up typical professional teacher activities (teaching practice) in school situations (K_K05)


Metody dydaktyczne:

Moodle platform will the basic repository of class materials and channel through which homework will be submitted.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

The classes will consolidate the knowledge and skills relating to the practice of English language teaching and relate to the students' own teaching experience.

The course content reflects the knowledge, teaching skills and soft skills enumerated in the Ministry of Science and Higher Education ordinance.

Pełny opis:

Content

- effective teaching of foreign languages (an overview)

- linguistic communication: knowledge, skill and discourse

- 12 psychological principles of effective education (incl. emotions, motivation and memory and learning strategies) (optional)

- the role of autonomy in learning and language learning strategies, flipped classroom

- specific individual differences in learning and teaching a foreign language and success in language learning (multilingual student and his place in Polish schools, gifted students, students with disabilities)

- Content and Language Integrated Learning

- project work and problem-solving activities

- ICT resources

- assessment

- CPD: continuous professional development

Literatura:

Amara N. and H. Benbouali. 2015. Errors Correction in Foreign Language Teaching. Conference Paper. www.researchgate.net/public

Dakowska, M. 2001. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa. (selected chapters)

Klein, D. and M. Ware. 2003. 'E-learning: new opportunities in continuing professional development' in Learned Publishing' 16, 34–46.

Tran, T. H. 2012. Second Language Assessment for Classroom Teachers.Paper presented at MIDTESOL 2012, Ames, Iowa

Selected articles from Języki obce w szkole.

Selected publications by Ośrodek Rozwoju Edukacji

Optional reading

Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak, 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Sopot 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment of materials prepared by the students and exam U1, W1

Observation of class-work and presentations of practical tasks K2, K3, U4, U2

Assessment criteria:

practical tasks (50 %)

theory: exam (50%)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5

In order to pass the course a student has to attend the classes regularly apart from fulfilling the requirements presented above. In case of missing classes a student is obliged to excuse their absence immediately.

Praktyki zawodowe:

One hundred and twenty hour teaching practice is required by the end of the studies; preferably, it should be completed before this semester; see it USOS description in Praktyki pedagogiczne 2500-s2NA2-PP

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

In 2020/2021, the class is conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform and MS Teams.

Moodle:

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1693

(DYD 2 S2 KS)

Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c09b943d45f473480af8ad74f6f769e%40thread.tacv2/conversations?groupId=748cdeba-a757-4b2b-8afe-8bea3fa1e3f9&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Uwagi:

Click on "Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji" for additional notes about the 2020/2021 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

see above

Pełny opis:

see above

Literatura:

see above

Uwagi:

Course materials are available on

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4198

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Piątkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

see above

Pełny opis:

see above

Literatura:

see above

Uwagi:

Course materials are available on

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4198

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)