Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translation of legal and business texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-TLBT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translation of legal and business texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wybrane zajęcia na spec. naucz. II r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edyt.- filolog. lub translat.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Proficiency in Polish

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1 ECTS = 30 hour workload per semester


Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrsEfekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:

W1: has in-depth knowledge of the grammar and vocabulary of the language/ languages. (K_W02)

W2: knows the principles of translation at an advanced level. (K_W03)

W3: has in-depth knolwedge of languages for special purposes. (K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:

U1: is able to translate business and legal texts such as contracts, company documents, financial reports, etc. from Polish into English. (K_W11, K_U12, K_K02)

U2: is able to translate advanced business and legal texts such as contracts, company documents, financial reports from English into Polish (K_W11, K_U04, K_U12)

U3: is able to perceive differences as to the register and varieties of the language for special purposes (K_W11, K_U12, K_U14)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:

K1: is able to work in a group or a team, to discuss, use argumentation skills and present various translation options concerning the task. (K_K02)

K2: is able to apply in practice ethical standards binding in the translator’s profession, starting from accepting the assignment (task commencement) until translation performance (task completion). (K_K02)

K3: is able to recognise problems and challenges connected with the translator’s profession and is able to analyse relevant needs. (K_K01)Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion


Exploratory teaching methods:

- problem method

- project work

- laboratory

- case study

- expert panels


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of legal and business language, i.e., language of instruments, business correspondence and business-related areas. The objective is analysing and translating a range of legal documents and business-related texts (on the C1 level). Students’ activities during the course consist in translating texts either individually, in groups or in pairs as well as discussing specific aspects of translations prepared by students.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at acknowledging students with specificity of legal English (perceived as the language of acts of law) and business English. The focus of analysis are characteristic syntactic, stylistic and semantic features; legal and business terms are also discussed. The course concentrates on textual analysis and translation of various legal and business texts (presenting a varied level of difficulty). The stress is also put on text comprehension in the extralinguistic perspective as well as elements vital for translation workshop (information-mining skills or the ability to use available sources).

Activities during the course consist in translating texts in groups or in pairs (or individually) as well as discussing specific aspects of translations prepared by students.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Alcaraz, E. and B. Hughes. 2002. Legal Translation Explained, St Jerome

2. Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

3. Morris, M. 1995. Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company

4. Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

5. Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

The final examination grade is the sum of the following:

− the results of in-class tasks involving translation of an excerpt of business and legal texts (30%) (W1, W3, U1, U3, K1, K3)

− the results of a final semester test consisting in translating one excerpt of L&B text from Polish into English and one excerpt of L&B text from English into Polish. (70%) (W1, W3, U1, U2, U3, K3)

The assignments (in the form of online, in-class and homework tasks) shall be kept in a (printed or electronic) portfolio to facilitate monitoring student's progress and grading.

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of legal and business language, i.e., language of instruments, business correspondence and business-related areas. The objective is analysing and translating a range of legal documents and business-related texts (on the C1 level). Students’ activities during the course consist in translating texts either individually, in groups or in pairs as well as discussing specific aspects of translations prepared by students.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at acknowledging students with specificity of legal English (perceived as the language of acts of law) and business English. The focus of analysis are characteristic syntactic, stylistic and semantic features; legal and business terms are also discussed. The course concentrates on textual analysis and translation of various legal and business texts (presenting a varied level of difficulty). The stress is also put on text comprehension in the extralinguistic perspective as well as elements vital for translation workshop (information-mining skills or the ability to use available sources).

Activities during the course consist in translating texts in groups or in pairs (or individually) as well as discussing specific aspects of translations prepared by students.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Alcaraz, E. and B. Hughes. 2002. Legal Translation Explained, St Jerome

2. Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

3. Morris, M. 1995. Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company

4. Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

5. Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of legal and business language, i.e., language of instruments, business correspondence and business-related areas. The objective is analysing and translating a range of legal documents and business-related texts (on the C1 level). Students’ activities during the course consist in translating texts either individually, in groups or in pairs as well as discussing specific aspects of translations prepared by students.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at acknowledging students with specificity of legal English (perceived as the language of acts of law) and business English. The focus of analysis are characteristic syntactic, stylistic and semantic features; legal and business terms are also discussed. The course concentrates on textual analysis and translation of various legal and business texts (presenting a varied level of difficulty). The stress is also put on text comprehension in the extralinguistic perspective as well as elements vital for translation workshop (information-mining skills or the ability to use available sources).

Activities during the course consist in translating texts in groups or in pairs (or individually) as well as discussing specific aspects of translations prepared by students.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Alcaraz, E. and B. Hughes. 2002. Legal Translation Explained, St Jerome

2. Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

3. Morris, M. 1995. Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company

4. Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

5. Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on discussing the specificity of legal and business language, i.e., language of instruments, business correspondence and business-related areas. The objective is analysing and translating a range of legal documents and business-related texts (on the C1 level). Students’ activities during the course consist in translating texts either individually, in groups or in pairs as well as discussing specific aspects of translations prepared by students.

These course objectives can be also accomplished via online teaching and tools.

The courses may be conducted online via Microsoft Teams, both in synchronic and asynchronic mode.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at acknowledging students with specificity of legal English (perceived as the language of acts of law) and business English. The focus of analysis are characteristic syntactic, stylistic and semantic features; legal and business terms are also discussed. The course concentrates on textual analysis and translation of various legal and business texts (presenting a varied level of difficulty). The stress is also put on text comprehension in the extralinguistic perspective as well as elements vital for translation workshop (information-mining skills or the ability to use available sources).

Activities during the course consist in translating texts in groups or in pairs (or individually) as well as discussing specific aspects of translations prepared by students.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Alcaraz, E. and B. Hughes. 2002. Legal Translation Explained, St Jerome

2. Cao, D. 2007. Translating Law. Multilingual Matters

3. Morris, M. 1995. Translation and the Law, John Benjamins Publishing Company

4. Myrczek, E. 2007. Lexicon of Law Terms, C.H. Beck

5. Wagner, E. (red.) 2002. Translating for the European Union Institutions. St Jerome Publishing

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)