Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

British literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p1ENG1S-BL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: British literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours: 40

- participation in tutorials - 20 hours

- individual feedback - 20 hours

Self-study hours: 160 hours

- preparation for class discussion, Moodle assignments - 40 hours

- reading literary texts - 80 hours

- the final written assignment- 20 hours

- preparing a presentation - 20 hours

Total: 200 hours (8 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące efekty uczenia się:

The student

W1: has advanced knowledge of British literature from the Middle Ages up to contemporary authors and of such aspects as periodisation, genres and forms, and works by selected writers (K_W04)

W2: has advanced knowledge of Anglophone literary studies (K_W05)

W3: has advanced knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues determining the development of British literature since the nineteenth century (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to read and comprehend texts in English - K_U02

U2: is able to place the studied works in a general historical and cultural context - K_U11,

U3: is able to recognise literary genres and conventions of British works of literature - K_U12,

U4: is able to analyse and interpret British literary texts with the use of basic terminology and appropriate methods - K_U13.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: appreciates the British tradition and cultural heritage and is aware of their responsibility for preserving them - K_K03.

K2 - participates in activities for promoting British tradition and cultural heritage (K_K04).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminar discussion

Presentation

Demonstration

Biography

Graded discussion

Tasks on the Moodle.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from the Middle Ages to the post-war period.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from the Middle Ages to the post-war period, including a selection of literary works from each literary period. The course focuses on literary texts forming the canon of British literature, placing them in their historical and theoretical contexts. The students will examine selected works of poetry, fiction and drama, using basic literary concepts and referring to biographical and historical sources.

Literatura: (tylko po angielsku)

See the reading list in the section: zakres tematów.

Further reading:

Kermode, Frank, Hollander, John (eds.) 1973. The Oxford Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Eighteenth Century. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Romantic Poetry and Prose. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Victorian Prose and Poetry. NY: Oxford University Press.

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Kermode, Frank, John Hollander (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Modern British Literature. NY: Oxford University Press.

Saunders, Andrew. 2004. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Wolfreys, Julian and Ruth Robins. 2006. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press (electronic).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Written assignment– W1, W2, W3, U4,

Presentation – W1, U1, U2, U4, K1, K2

Participation in discussion; mini-tasks– W1, U1, U3, U4, K1, K2.

Assessment criteria:

The final mark consists of:

Written assignment – 50% of the final grade

Presentation – 20% of the final grade

Participation in discussion, mini-tasks (Moodle) - 30% of the final grade

below 60%= fail

60%-69% = 3.

70%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from the Middle Ages to the post-war period.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from the Middle Ages to the post-war period, including a selection of literary works from each literary period. The course focuses on literary texts forming the canon of British literature, placing them in their historical and theoretical contexts. The students will examine selected works of poetry, fiction and drama, using basic literary concepts and referring to biographical and historical sources.

Literatura: (tylko po angielsku)

See the reading list in the sections zakres tematów.

Further reading:

Kermode, Frank, Hollander, John (eds.) 1973. The Oxford Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Eighteenth Century. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Romantic Poetry and Prose. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Victorian Prose and Poetry. NY: Oxford University Press.

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Kermode, Frank, John Hollander (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Modern British Literature. NY: Oxford University Press.

Saunders, Andrew. 2004. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Wolfreys, Julian and Ruth Robins. 2006. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press (electronic).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.