Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Language acquisition

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p1ENG1W-LA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Language acquisition
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) English language proficiency at the level of at least B1 + allowing one to understand the content of the class discussion.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with the teacher - 40 hours

- participation in classes - 20 hrsSelf-study hours:

- preparation for the classes and the assignments - 55 hrs

- reading literature - 50

- revision for the final exam - 50 hrs


Total: 175 hours (7 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: Has basic knowledge of applied linguistics (K_W03)

W2: Has basic knowledge of selected language phenomena (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: Is able to read and comprehend English language texts (K_U02)

U2: Can discuss the selected theories of language acquisition (K_U06)

U3: Can follow longer oral and written texts on language acquisition (K_U18)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: Is aware of one’s knowledge and skills and understands the need for constant learning development (K_K01)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Classes will involve the interaction with the teacher, for example, frequent references to the experiences of the students. Students will be asked to fill in questionnaires and write reflections in moodle journals.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to introduce students to basic problems, concepts and theories relating to the process of language acquisition in the first (native) and a second (or foreign) language and to relate them to one's self-reflection on their own processes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Winter semester (Content distribution):

The course in this semester will discuss the differences between learning and language acquisition, the process of first and second language acquisition. In the context of individual learner variables, the learning strategies (direct and indirect) will be discussed as introduction to the course.

Specific content:

The first language acquisition in the 1st year

Theories of first language acquisition and second language learning (such as:

- behaviorism

- cognitivism

- innatism

- constructivism

- Krashen's Monitor Model

- interactionism

- information processing

- connectionism

- competition model

- noticing hypothesis

Basic concepts, e.g:

- bilingualism

- critical period

- interlanguage

- universal grammar

- immersion

etc.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading (selected chapters):

Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language 3rd Edition. CUP.

Lightbown, P.M. and N. Spada, 2006. How Languages are Learned. OUP.3rd ed.

Additional reading (selected chapters):

Oxford, R., 1990. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Evaluation Methods

- Active participation in classes (W1, U1, U2, U3, K1)

- Preparation for classes (U3)

- Completion of the tasks on moodle (K1)

- Final exam in 2 parts (as 2 tests) (W1, W2, U2)

The exam grade will be given in reference to the following scale:

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

The students are evaluated in accordance with the university regulations, and they must attend all course meetings.

Informed participation in class discussions – based on completion of the assigned reading and supportive collaboration with classmates – is also required.

Each class absence has to be excused in the first week after the lesson missed. The final grade percentage will be reduced by 10% for every unexcused absence.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Strzemeski
Prowadzący grup: Krzysztof Strzemeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.