Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Linguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-p2ENG2W-LIN-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Linguistics
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interest in linguistics

Całkowity nakład pracy studenta:

10+10 Contact hours

50+50 reading assignments and viewing lectures on YouTube

40+40 exercises and worksheets, and preparation for the final test


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, The graduate has in-depth knowledge of the language/ languages of a given cultural area as well as its/ their origin and development

K_W04, The graduate has in-depth knowledge of languages for special purposes

K_W06, The graduate has in-depth knowledge of linguistics.

K_W13 The graduate has in-depth knowledge of selected language issues in the comparative, contrastive, and intercultural aspects.Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U19, The graduate understands longer utterances and lectures on topics related to their field of study. The graduate understands speakers communicating in the language/ languages of a given cultural area (for example, during national and international meetings and classes taught as a part of international exchange programmes).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

0

Metody dydaktyczne:

Lecture

Skrócony opis:

The aim of the seminar History of English and Language Variation is to provide a description and explanation of variables within the English language in terms of diachronic (historical), regional, social and stylistic aspects.

Pełny opis:

• English as a World Language

• Language Variation: regional v. social and stylistic.

• Language Variation in social terms (class, gender, age...), in terms of medium and channel of communication, field/domain of discourse and style/register.

• The History of English: Old English, Middle English, Modern English (phonological, morpho-syntactic, lexical and semantic change).

• Regional Varieties of English: British varieties, Scottish, Irish, American varieties, and other (post-colonial) varieties: Canadian, Australian, Indian, African and Caribbean.

• Case Study: Australian English

Literatura:

• English as a World Language

• Language Variation: regional v. social and stylistic.

• Language Variation in social terms (class, gender, age...), in terms of medium and channel of communication, field/domain of discourse and style/register.

• The History of English: Old English, Middle English, Modern English (phonological, morpho-syntactic, lexical and semantic change).

• Regional Varieties of English: British varieties, Scottish, Irish, American varieties, and other (post-colonial) varieties: Canadian, Australian, Indian, African and Caribbean.

• Case Study: Australian English

Metody i kryteria oceniania:

• Work-sheets to be filled in as written assignments - concerning declarative knowledge (10%)

• Presentation on a selected topic (30%)

• An expository essay (20%)

• Final test (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)