Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER1Z-WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia z modułów I i II do wyboru - I rok filologii germańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin w tym udział w zajęciach - 30 godz. = 1,2 ECTS; godziny kontaktowe z konsultacjami: 10 godz. = 0,4 ECTS

praca własna: godz. 10 godz. = 0,4 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Student: K_W05 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U08 potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_U12 umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu

K_K05 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki)


Metody dydaktyczne:

- drama

- pokaz

- opis

- pogadanka

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- referatu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia i metody literaturoznawstwa.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Seminar soll mit grundlegenden Techniken literaturwissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen. Im ersten Teil des Seminars werden solche Themen wie Methoden der Literaturwissenschaft, Theorien der Textproduktion sowie Gattungen und Textstrukturen (Epik, Lyrik, Dramatik) erörtert. Dabei werden beispielweise Fragen der Zeitstruktur des Erzähltextes, der Erzählform, der Gattungsformen der Epik, Grundbegriffe der Metrik und Elemente des Dramatischen behandelt.

Das Seminar soll auch Techniken vertraut machen, die zum selbstständigen Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten erforderlich sind. Es wird die Anwendung wichtiger Hilfsmittel (Bibliographien, Zitierweise, Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses usw.) vermittelt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Koch H.A., Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Darmstadt 1997.

Schulte-Sasse J.,Werner W., Einführung in die Literaturwissenschaft, München 1977.

Raabe P., Einführung in die Bücherkunde zur deutschen Literaturwissenschaft, Stuttgart 1984.

Rothmann K. (Hrsg.), Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten, Stuttgart 1991.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie krótkiego referatu, zaliczenie obejmuje przygotowanie pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikołajewska, Marek Podlasiak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia i metody literaturoznawstwa.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Seminar soll mit grundlegenden Techniken literaturwissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen. Im ersten Teil des Seminars werden solche Themen wie Methoden der Literaturwissenschaft, Theorien der Textproduktion sowie Gattungen und Textstrukturen (Epik, Lyrik, Dramatik) erörtert. Dabei werden beispielweise Fragen der Zeitstruktur des Erzähltextes, der Erzählform, der Gattungsformen der Epik, Grundbegriffe der Metrik und Elemente des Dramatischen behandelt.

Das Seminar soll auch Techniken vertraut machen, die zum selbstständigen Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten erforderlich sind. Es wird die Anwendung wichtiger Hilfsmittel (Bibliographien, Zitierweise, Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses usw.) vermittelt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Koch H.A., Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Darmstadt 1997.

Schulte-Sasse J.,Werner W., Einführung in die Literaturwissenschaft, München 1977.

Raabe P., Einführung in die Bücherkunde zur deutschen Literaturwissenschaft, Stuttgart 1984.

Rothmann K. (Hrsg.), Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten, Stuttgart 1991.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia i metody literaturoznawstwa.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Seminar soll mit grundlegenden Techniken literaturwissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen. Im ersten Teil des Seminars werden solche Themen wie Methoden der Literaturwissenschaft, Theorien der Textproduktion sowie Gattungen und Textstrukturen (Epik, Lyrik, Dramatik) erörtert. Dabei werden beispielweise Fragen der Zeitstruktur des Erzähltextes, der Erzählform, der Gattungsformen der Epik, Grundbegriffe der Metrik und Elemente des Dramatischen behandelt.

Das Seminar soll auch Techniken vertraut machen, die zum selbstständigen Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten erforderlich sind. Es wird die Anwendung wichtiger Hilfsmittel (Bibliographien, Zitierweise, Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses usw.) vermittelt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Koch H.A., Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Darmstadt 1997.

Schulte-Sasse J.,Werner W., Einführung in die Literaturwissenschaft, München 1977.

Raabe P., Einführung in die Bücherkunde zur deutschen Literaturwissenschaft, Stuttgart 1984.

Rothmann K. (Hrsg.), Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten, Stuttgart 1991.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia i metody literaturoznawstwa.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Seminar soll mit grundlegenden Techniken literaturwissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen. Im ersten Teil des Seminars werden solche Themen wie Methoden der Literaturwissenschaft, Theorien der Textproduktion sowie Gattungen und Textstrukturen (Epik, Lyrik, Dramatik) erörtert. Dabei werden beispielweise Fragen der Zeitstruktur des Erzähltextes, der Erzählform, der Gattungsformen der Epik, Grundbegriffe der Metrik und Elemente des Dramatischen behandelt.

Das Seminar soll auch Techniken vertraut machen, die zum selbstständigen Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten erforderlich sind. Es wird die Anwendung wichtiger Hilfsmittel (Bibliographien, Zitierweise, Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses usw.) vermittelt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Koch H.A., Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Darmstadt 1997.

Schulte-Sasse J.,Werner W., Einführung in die Literaturwissenschaft, München 1977.

Raabe P., Einführung in die Bücherkunde zur deutschen Literaturwissenschaft, Stuttgart 1984.

Rothmann K. (Hrsg.), Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten, Stuttgart 1991.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia i metody literaturoznawstwa.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Seminar soll mit grundlegenden Techniken literaturwissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen. Im ersten Teil des Seminars werden solche Themen wie Methoden der Literaturwissenschaft, Theorien der Textproduktion sowie Gattungen und Textstrukturen (Epik, Lyrik, Dramatik) erörtert. Dabei werden beispielweise Fragen der Zeitstruktur des Erzähltextes, der Erzählform, der Gattungsformen der Epik, Grundbegriffe der Metrik und Elemente des Dramatischen behandelt.

Das Seminar soll auch Techniken vertraut machen, die zum selbstständigen Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten erforderlich sind. Es wird die Anwendung wichtiger Hilfsmittel (Bibliographien, Zitierweise, Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses usw.) vermittelt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Koch H.A., Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Darmstadt 1997.

Schulte-Sasse J.,Werner W., Einführung in die Literaturwissenschaft, München 1977.

Raabe P., Einführung in die Bücherkunde zur deutschen Literaturwissenschaft, Stuttgart 1984.

Rothmann K. (Hrsg.), Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten, Stuttgart 1991.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zagadnienia i metody literaturoznawstwa.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Das Seminar soll mit grundlegenden Techniken literaturwissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen. Im ersten Teil des Seminars werden solche Themen wie Methoden der Literaturwissenschaft, Theorien der Textproduktion sowie Gattungen und Textstrukturen (Epik, Lyrik, Dramatik) erörtert. Dabei werden beispielweise Fragen der Zeitstruktur des Erzähltextes, der Erzählform, der Gattungsformen der Epik, Grundbegriffe der Metrik und Elemente des Dramatischen behandelt.

Das Seminar soll auch Techniken vertraut machen, die zum selbstständigen Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten erforderlich sind. Es wird die Anwendung wichtiger Hilfsmittel (Bibliographien, Zitierweise, Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses usw.) vermittelt.

Literatura: (tylko po angielsku)

Koch H.A., Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Darmstadt 1997.

Schulte-Sasse J.,Werner W., Einführung in die Literaturwissenschaft, München 1977.

Raabe P., Einführung in die Bücherkunde zur deutschen Literaturwissenschaft, Stuttgart 1984.

Rothmann K. (Hrsg.), Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten, Stuttgart 1991.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.