Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury niemieckiego obszaru językowego - wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3Z-HLmon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiego obszaru językowego - wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Dla 3 ECTS:

i. godziny kontaktowe:

ii. praca na zajęciach: 30h = 1,2 ECTS

1. konsultacje: 10h = 0,4 ECTS

iii. praca własna studenta: 35h = 1,4 ECTS


Dla 4 ECTS:

i. godziny kontaktowe:

1. praca na zajęciach 30 = 1,2 ECTS

2. konsultacje 20 = 0,8 ECTS

ii. praca własna studenta 50 = 2 ECTS


Dla 6 ECTS:

i. godziny kontaktowe:

1. praca na zajęciach 30h = 1,2 ECTS

2. konsultacje 20h = 0,8 ECTS

ii. praca własna studenta 100h = 4 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa - K_W03

W2: ma podstawową wiedzę o literaturze z niemieckojęzycznego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów - K_W04

W3: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa - K_W05

W4: K_W07ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii

W5: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckojęzycznego obszaru kulturowego K_W08

W6: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckojęzycznego obszaru kulturowego - K_W09Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii - K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju - K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład monograficzny jest tradycyjną formą zajęć autorskich; celem jest zaznajomienie studentów z wybranym, szczegółowym zagadnieniem badawczym i wyczerpujące omówienie danej problematyki. Tematyka wykładu monograficznego nawiązuje do ważnych dziedzin germanistyki, a stopień trudności przekazywanych treści jest dostosowany do poziomu studiów licencjackich.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny lub ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Klentak-Zabłocka, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Małgorzata Klentak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Podlasiak, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Marek Podlasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Das deutschsprachige Drama und Theater nach 1945

Pełny opis:

Das deutschsprachige Drama und Theater nach 1945

Celem wykładu jest prezentacja tendencji rozwojowych w dramacie i teatrze niemieckojęzycznym od 1945 roku do początku XXI wieku. Do głównych zagadnień, które zostaną podjęte w ramach wykładu, należą: teatr absurdu w Niemczech, teatr paraboli M. Frischa i F. Dürrenmatta, dramat dokumentu lat sześćdziesiątych XX wieku i jego renesans we współczesnym teatrze niemieckim, dramat i teatr w NRD, twórczość dramatyczna Thomasa Bernharda, powojenne inscenizacje dzieł klasyków, nurt „brutalistów” w niemieckim dramacie i teatrze, teatr postdramatyczny, formy prezentacji przełomu politycznego w 1989 roku, twórczość wybitnych powojennych reżyserów niemieckich oraz aktualne tendencje w dramacie i teatrze niemieckojęzycznego kręgu kulturowego.

Literatura:

Peter von Becker, Das Jahrhundert des Theaters, Köln 2002.

Erika Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen, Basel 1999.

Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt am Main 1999.

Bernd Sucher, Das Theater der achtziger und neunziger Jahre, Frankfurt am Main 1995.

Małgorzata Sugiera, W cieniu Brechta, Kraków 1999.

Ulrich Profitlich (Hrsg.), Dramatik der DDR, Frankfurt am Main 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Tomasz Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Das deutschsprachige Drama und Theater nach 1945

Pełny opis:

Das deutschsprachige Drama und Theater nach 1945

Celem wykładu jest prezentacja tendencji rozwojowych w dramacie i teatrze niemieckojęzycznym od 1945 roku do początku XXI wieku. Do głównych zagadnień, które zostaną podjęte w ramach wykładu, należą: teatr absurdu w Niemczech, teatr paraboli M. Frischa i F. Dürrenmatta, dramat dokumentu lat sześćdziesiątych XX wieku i jego renesans we współczesnym teatrze niemieckim, dramat i teatr w NRD, twórczość dramatyczna Thomasa Bernharda, powojenne inscenizacje dzieł klasyków, nurt „brutalistów” w niemieckim dramacie i teatrze, teatr postdramatyczny, formy prezentacji przełomu politycznego w 1989 roku, twórczość wybitnych powojennych reżyserów niemieckich oraz aktualne tendencje w dramacie i teatrze niemieckojęzycznego kręgu kulturowego.

Literatura:

Peter von Becker, Das Jahrhundert des Theaters, Köln 2002.

Erika Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen, Basel 1999.

Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt am Main 1999.

Bernd Sucher, Das Theater der achtziger und neunziger Jahre, Frankfurt am Main 1995.

Małgorzata Sugiera, W cieniu Brechta, Kraków 1999.

Ulrich Profitlich (Hrsg.), Dramatik der DDR, Frankfurt am Main 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waszak, Włodzimierz Zientara
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)