Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Językoznawstwo wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s1GER3Z-J-WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty III roku w semestrze zimowym filologii germańskiej - studia 1 st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Efekty uczenia się - wiedza:

KW_02 KW_03 KW_04

KW_05 KW_06 KW_07

KW_08 KW_09 KW_10

KW_11 KW_12

Student ma zaawansowaną

wiedzę o języku niemieckim wraz

z językami specjalistycznymi,

posiada zaawansowane

wiadomości z zakresu

językoznawstwa i

literaturoznawstwa oraz z zakresu

innych zagadnień warunkujących

rozwój niemieckiego obszaru

kulturowego

Efekty uczenia się - umiejętności:

KU_01 KU_02 KU_03 KU_04

KU_05 KU_06 KU_07 KU_08

KU_09 KU_10 KU_11 KU_12

KU_13 KU_14 KU_15 K_U16

KU_17 KU_18 KU_19 KU_20

KU_21 K_U22

Student potrafi – pod opieką,

samodzielnie i w zespole –

posługiwać się informacjami,

tekstami literatury i kultury,

odmianami języka niemieckiego.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Lech Zieliński
Prowadzący grup: Lech Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie tendencji rozwojowych jezyka niemieckiego w XX wieku. Glowne problemy to:

- opis zjawisk językowych,

- historia niemieckiego obszaru językowego,

- historia niemieckich wysp i polwyspow jezykowyhc

Pełny opis:

1 Der Weg zur einheitlichen deutschen Sprache

2 Deutsch vor der Epoche des Nationalsozialismus

2.1 Zur Sprachsituation in den einzelnen deutschsprachigen Ländern im ersten Jahrzehnt

des 20. Jh. und das Problem der nationalen Minderheiten in diesen Ländern

2.2 Die Situation nach dem Ersten Weltkrieg - Raumverluste, Verlust der Schutzgebiete

2.3 Zur Arbeit an der deutschen Sprache vor der Nazizeit

3 Deutsch in der Zeit des Nationalsozialismus

3.1 Vorläufer des Nationalsozialismus

3.2 Führende nationalsozialistische Ideologen

3.3 Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die deutsche Sprache - Sprachgebrauch

und Sprachmanipulation

3.4 Zur Sprachsituation in Luxemburg in den Jahren 1940 - 1944

3.5 Deutsch für Zwangsarbeiter

3.6 Die Schweiz und Liechtenstein in den Jahren 1933 - 1945

3.7 Einstellung zur deutschen Sprache in der Welt

4. Deutsch in den deutschsprachigen Ländern in den Jahren 1945 - 1990

4.1 Verkleinerung des deutschsprachigen Gebietes infolge der Aussiedlung

4.2 Entnazifizierung der deutschen Sprache in den Besatzungszonen

4.2 Spaltung im Bereich des Binnendeutschen infolge der Teilung Deutschlands

(Deutsch in der BRD, in der DDR, in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein

und in Luxemburg - Entstehung des Luxemburgischen)

5 Deutsch in den Jahren 1991 - 2000

5.1 Zur Sprachsituation in der ehemaligen DDR

5.2 Zur Sprachsituation in Österreich

5.3 Zur Sprachsituation in der Schweiz

5.4 Zum Deutschen in Liechtenstein

5.5 Das deutschsprachige Gebiet im Jahre 2000

6 Deutsche Sprachinseln und Minderheiten in der Gegenwart

6.1 Zum Begriff der Sprachinsel: Sprachinsel vs. Minderheit

6.2 Außereuropäische Sprachinseln

6.3 Deutsche Sprachinseln und Minderheiten in Europa

6.4 Deutsch in Russland und in den postsowjetischen Staaten in Asien

Literatura:

Józef Grabarek (2005): Einige Aspekte der Geschichte der deutschen Sprache im 20. Jh., in: Zeszyty Naukowe WSB Piła. Filologia Germańska 1, S. 7-30

Józef Grabarek (2006): Deutsche Sprachinseln und Minderheiten, in Afrika Asien und Ozeanien, in: AUNC FG 16, S. 5-18, Toruń

Wilhelm Schmidt (2007): Geschichte der deutschen Sprache (10. Aufl.), S. 154-211)

Peter von Polenz (1999): Deutsche Sprachgeschichte, Bd. 3.

Uwagi:

Pisemny egzamin końcowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)