Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie ustne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2512-s2GER2Z-TU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie ustne
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty filologii germańskiej dla II roku w sem. zimowym s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

100 godzin,

z tego 30 godzin przypada na zajęcia = 1,2 ECTS,

30 na godziny kontaktowe (konsultacje bezpośrednie i drogą elektroniczną) = 1,2 ECTS,

pozostałe 40 godz. to praca własna studentów (przygotowanie do zajęć: przygotowanie słownictwa, odszukiwanie tekstów paralelnych, sporządzenie glosariuszy) = 1,6 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną z pracą tłumacza,

K_W12 ma poszerzoną wiedzę na temat prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej,

K_W13 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U04 potrafi reagować na nieprzewidywalne warunki pracy i dostosowywać do nich metody i narzędzia badawcze,

K_U07 potrafi komunikować się (w mowie i piśmie) z odbiorcami z różnych kręgów przekazując im specjalistyczną wiedzę dotyczącą filologii germańskiej i realizowanych badań,

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U15 umie tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego,

K_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu filologa i tłumacza,

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych (praktyki),

K_K08 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne:

- pokaz

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

- opowiadanie

- pogadanka


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach zajęć jest przybliżenie studentom specyfiki i praktyki tłumaczeń ustnych (konsekutywnych, oraz małej próby symultanicznych („szeptanka”) ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie literatury i kultury.

Pełny opis:

Studenci poznają specyfikę przekładu ustnego - tłumaczeń konsekutywnych oraz próbkę tłumaczeń symultanicznych ("szeptanka"), otrzymują informację o roli i obowiązkach a także prawach tłumacza, ćwiczą podstawowe techniki tłumaczenia konsekutywnego.

Literatura:

Obowiązkowa lista lektur zależy od decyzji prowadzącego zajęcia w ramach kursu. Lista pozycji fakultatywnych uzależniona jest od zainteresowań studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi aktywny udział w zajęciach: obecność, pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Anna Mikołajewska
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym zgodnie z zarządzeniem Władz Rektorskich z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Grotek, Tomasz Waszak
Prowadzący grup: Edyta Grotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym zgodnie z zarządzeniem Władz Rektorskich z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.