Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski dzieła literackiego i mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-JFDLIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język francuski dzieła literackiego i mediów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

- znajomość j. francuskiego na poziomie A2/B1

- zaliczony III semestr studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny nakład pracy w semestrze: 2 ECTS


1. Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela : 1,2 ECTS


2. Praca własna studenta : 0,8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma zaawansowaną wiedzę o języku (francuskim)/ językach (łacińskim oraz hiszpańskim lub włoskim) romańskiego obszaru kulturowego

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze francuskojęzycznego/ romańskiego obszaru kulturowego

obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W12 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu francuskiego języka specjalistycznego (w odniesieniu do

wybranych dziedzin)Efekty uczenia się - umiejętności:


K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych

źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka (francuskiego)/ języków (łacińskiego, hiszpańskiego

lub włoskiego) romańskiego obszaru kulturowego

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i

interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe romańskiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- okrągłego stołu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć sprawności pisania, czytania, mówienia i słuchania bazując na autentycznych tekstach literackich i prasowych/telewizyjnych.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć rozwijać będą przede wszystkim strategie rozumienia tekstu czytanego i słuchanego przy jednoczesnym ćwiczeniu wyrażania opinii. Student zapozna się z podstawowymi technikami analizy tekstu literackiego.

Literatura:

Teksty literackie i materiały prasowe/ audiowizualne zaczerpnięte zostaną z:

- Litterature progressive: niveau intermediaire. Wyd.CLE International

- Lectures d'auteurs : 45 textes littéraires annotés avec exercices : niveaux moyens : classes de FLE - DELF et DALF / Marie Barthe, Bernadette Chovelon.

- strona RFI: https://www.rfi.fr/fr/

- programu "7 jours sur la planete"

- dziennika telewizyjnego France 2/Tf1

- strony internetowe głównych francuskich dzienników: Le Monde, Le Figaro

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ściesiński
Prowadzący grup: Łukasz Ściesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć sprawności pisania, czytania, mówienia i słuchania bazując na autentycznych tekstach literackich i prasowych/telewizyjnych.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć rozwijać będą przede wszystkim strategie rozumienia tekstu czytanego i słuchanego.

Literatura:

Teksty literackie i materiały prasowe/ audiowizualne zaczerpnięte zostaną z:

- Litterature progressive: niveau intermediaire. Wyd.CLE International

- Lectures d'auteurs : 45 textes littéraires annotés avec exercices : niveaux moyens : classes de FLE - DELF et DALF / Marie Barthe, Bernadette Chovelon.

- strona RFI: https://www.rfi.fr/fr/

- programu "7 jours sur la planete"

- dziennika telewizyjnego France 2/Tf1

- strony internetowe głównych dzienników: Le Monde, Le Figaro

Uwagi:

Przedmiot do wyboru dla modułu I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.