Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rejestry współczesnego języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-RWJF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rejestry współczesnego języka francuskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia z modułów I i II do wyboru - II rok filologii romańskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma zaawansowaną wiedzę o języku (francuskim)


K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze francuskojęzycznego/ romańskiego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów


K_W11 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

K_W12 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu francuskiego języka

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka (francuskiego)


K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury


K_U16 posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku (francuskim) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych


Skrócony opis:

Etude du vocabulaire des sensations, des sentiments, des rapports sociaux, du caractère, de l’action, du comportement, de la vie économique et sociale. Ce vocabulaire sera principalement travaillé sur deux registres de langue : le registre soutenu, et le registre familier.

Activités :

- exercices de compréhension écrite et orale à partir de textes et d’etraits de film

-exercices de reformulations de textes d’un registre à l’autre

-écriture de texte : textes de fiction, avec registre imposé, dialogues imitant des situations de communication quotidienne, lettres officielle, mails

Pełny opis:

Thème général : Etude du vocabulaire et de la syntaxe des registres familiers et soutenus du français contemporain.

Registre familier :

Syntaxe : les chutes ou adjonctions de phonèmes, altérations de la prononciation, ordre des mots, emploie des temps, le groupe nominal, constructions verbales

Vocabulaire :

-Les emprunts

-Les troncations

-Les reduplications

-Les métaphores et métonymies

-les codes, notamment le verlan

Registre soutenu :

-Syntaxe : emploi des temps, la phrase complexe

-Vocabulaire soutenu, littéraire

Literatura:

-Bibliographie

Dictionnaire Thésaurus (Larousse)

Dictionnaire des mots qu’on dit « gros », Robert Gordienne, Balland

Dictionnaire du français argotique, populaire et familier, Dontcho Dontchev, Editions du Rocher

Dictionnaire de l’argot, Larousse

Les portugaises ensablées, J-L Gréverand, Duculot

Dictionnaire des mots des flics et des voyous, P. Normand, Balland

Des gestes et des mots pour le dire, J.Montredon, Clé international

Dictionnaire des synonymes

Francuski bez cenzury, Langenscheidt Polska

Les niveaux de language, Sophie Jollin-Bertocchi, Hachette

La variation sociale en francais, Francoise Gadet, Ophrys

Metody i kryteria oceniania:

Mode d’évaluation

Trois absences maximum lors du semestre

Engagement de l’étudiant en classe

Travaux à la maison et en classe (notamment preparation d'une presentation). La connaissance de 50% du vocabulaire travaillé assure la note minimale de 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emmanuel Lajus
Prowadzący grup: Emmanuel Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Etude du vocabulaire et de la syntaxe des registres familiers et soutenus du français contemporain.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

-Les métaphores et métonymies

-les codes, notamment le verlan

Registre soutenu :

-Syntaxe : emploi des temps, la phrase complexe

-Vocabulaire soutenu, littéraire

Activités :

- exercices de compréhension écrite et orale à partir de textes et d’extraits de films, de chansons.

-exercices de reformulations de textes d’un registre à l’autre

-écriture de texte : textes de fiction, avec registre imposé, dialogues imitant des situations de communication quotidiennes, lettres officielles, mails.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bibliographie

Dictionnaire Thésaurus (Larousse)

Dictionnaire des mots qu’on dit « gros », Robert Gordienne, Balland

Dictionnaire du français argotique, populaire et familier, Dontcho Dontchev, Editions du Rocher

Dictionnaire de l’argot, Larousse

Les portugaises ensablées, J-L Gréverand, Duculot

Dictionnaire des mots des flics et des voyous, P. Normand, Balland

Des gestes et des mots pour le dire, J.Montredon, Clé international

Dictionnaire des synonymes

Uwagi: (tylko po angielsku)

Mode d’évaluation

Engagement de l’étudiant en cours.

Travaux à la maison( et en classe). La connaissance de 50% du vocabulaire travaillé assure la note minimale de 3

Qualité de la présentation sur un document libre où un registre soutenu ou familier est utilisé

Les cours stationnaires utiliseront diverses methodes decrites ci-dessus. Les cours en ligne se feront par l'intermediaire de Microsoft Team lorsque des explications orales seront necessaires, et par Moodle pour les textes a ecrire.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emmanuel Lajus
Prowadzący grup: Emmanuel Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Etude du vocabulaire et de la syntaxe des registres familiers et soutenus du français contemporain.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

-Les métaphores et métonymies

-les codes, notamment le verlan

Registre soutenu :

-Syntaxe : emploi des temps, la phrase complexe

-Vocabulaire soutenu, littéraire

Activités :

- exercices de compréhension écrite et orale à partir de textes et d’extraits de films, de chansons.

-exercices de reformulations de textes d’un registre à l’autre

-écriture de texte : textes de fiction, avec registre imposé, dialogues imitant des situations de communication quotidiennes, lettres officielles, mails.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bibliographie

Dictionnaire Thésaurus (Larousse)

Dictionnaire des mots qu’on dit « gros », Robert Gordienne, Balland

Dictionnaire du français argotique, populaire et familier, Dontcho Dontchev, Editions du Rocher

Dictionnaire de l’argot, Larousse

Les portugaises ensablées, J-L Gréverand, Duculot

Dictionnaire des mots des flics et des voyous, P. Normand, Balland

Des gestes et des mots pour le dire, J.Montredon, Clé international

Dictionnaire des synonymes

Uwagi: (tylko po angielsku)

Mode d’évaluation

Engagement de l’étudiant en cours.

Travaux à la maison( et en classe). La connaissance de 50% du vocabulaire travaillé assure la note minimale de 3

Qualité de la présentation sur un document libre où un registre soutenu ou familier est utilisé

Les cours stationnaires utiliseront diverses methodes decrites ci-dessus. Les cours en ligne se feront par l'intermediaire de Microsoft Team lorsque des explications orales seront necessaires, et par Moodle pour les textes a ecrire.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emmanuel Lajus
Prowadzący grup: Emmanuel Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Etude du vocabulaire et de la syntaxe des registres familiers et soutenus du français contemporain.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

-Les métaphores et métonymies

-les codes, notamment le verlan

Registre soutenu :

-Syntaxe : emploi des temps, la phrase complexe

-Vocabulaire soutenu, littéraire

Activités :

- exercices de compréhension écrite et orale à partir de textes et d’extraits de films, de chansons.

-exercices de reformulations de textes d’un registre à l’autre

-écriture de texte : textes de fiction, avec registre imposé, dialogues imitant des situations de communication quotidiennes, lettres officielles, mails.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bibliographie

Dictionnaire Thésaurus (Larousse)

Dictionnaire des mots qu’on dit « gros », Robert Gordienne, Balland

Dictionnaire du français argotique, populaire et familier, Dontcho Dontchev, Editions du Rocher

Dictionnaire de l’argot, Larousse

Les portugaises ensablées, J-L Gréverand, Duculot

Dictionnaire des mots des flics et des voyous, P. Normand, Balland

Des gestes et des mots pour le dire, J.Montredon, Clé international

Dictionnaire des synonymes

Uwagi: (tylko po angielsku)

Mode d’évaluation

Engagement de l’étudiant en cours.

Travaux à la maison( et en classe). La connaissance de 50% du vocabulaire travaillé assure la note minimale de 3

Qualité de la présentation sur un document libre où un registre soutenu ou familier est utilisé

Les cours stationnaires utiliseront diverses methodes decrites ci-dessus. Les cours en ligne se feront par l'intermediaire de Microsoft Team lorsque des explications orales seront necessaires, et par Moodle pour les textes a ecrire.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)