Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2515-s1WLO2Z-HIKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Włoch
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty II roku 1 semestru filologii włoskiej (s1)
Przedmioty z języka włoskiego - II rok 1 semestr - lingwistyka stosowana s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Wymagania wstępne:

Ma podstawową wiedzę o kulturze włoskiej, pogłębia ją z danego obszaru kulturowego obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów. Ma także podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych dotyczących Italii i warunkujących rozwój omawianego obszaru kulturowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 60 godzin (2 ETCS)

Godziny kontaktowe: 30 godzin (1 ETCS)

Konsultacje: 15 godzin (0,5 ETCS)

Praca własna studenta: 15 godzin (0,5 ETCS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego.

K_W09: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np., media, teatr, film).

K_W12: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego.

K_U17: potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację.

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie.

Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji po obejrzeniu prezentacji regionów przez studentów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z najnowszą historią Republiki Włoskiej oraz kulturą Półwyspu Apenińskiego (nauka, sztuka, historia cywilizacji i obyczajowości), wraz ze współczesną sytuacją społeczną, polityczną i ekonomiczną dzisiejszej i wczorajszej Italii.

Poprzez zastosowanie różnorodnych środków przekazu informacji, jak m.in: dzienniki, mapy, atlasy, DVD, filmy, wywiady,materiały autentyczne, uzyskanie odpowiedniej wiedzy o kulturze, historii, geografii i współczesnych problemach życia społeczno-politycznego w dzisiejszych Włoszech. Dzięki temu student podczas prezentacji wybranego regionu interpretuje i podkreśla różnice dzielące Włochy pod względem językowym i kulturowym.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w kilku blokach programowych, z których pierwszy dotyczy uwarunkowań geopolitycznych, historycznych, społecznych i kulturowych obszaru Półwyspu Apenińskiego. Natomiast kolejne podejmują problematykę aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, codziennego życia, sztuki i kultury na terenach trzech zróżnicowanych częściach Włoch: Północnej, Środkowej i Południowej.

1-2. L'inno nazionale e la sua storia. Le istituzioni politiche dell'Italia repubblicana.

3. La geografia fisica e politica dell'Italia odierna (la descrizione geografica, la popolazione, l'Italia industriale).

4. La Repubblica di San Marino e lo Stato Vaticano.

5-6. La storia italiana: l'Italia prima dell'unificazione e l'Italia dopo l'unita'.

7- 12. Le regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino ed Alto Adige, Veneto, Emilia e Romagna, Toscana e Umbria, Lazio e Campania, Puglia e Calabria, Sicilia, Sardegna).

13. Vivere in Italia (le citta italiane).

14. Che cosa si mangia e si beve in Italia.

15. Le feste in Italia - a livello nazionale e regionale.

Literatura:

P. E. Balboni, M. Voltolina, Geografia d'Italia per stranieri, Ed. Guerra, Perugia 2005.

M. Mezzadri, L. Pederzanti, Civilta e cultura italiana per ragazzi, Ed. Guerra, Perugia 2007.

L. Mora Massolo, Italiano per stranieri. Letture ed esercizi, Quattroventi, Urbino 1991.

D. Pagnottini Sebastiani, O. Rossi Giacobbi, Civilta italiana, Ed. Guerra, Perugia 2002

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa, dwie nieobecności usprawiedliwione, tryb stacjonarny albo zdalny przez platformę Teams (K_K01, K_K05), aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacje. Na zakończenie test końcowy w formie pisemnej lub ustnej- (K_W08, K_W09, K_W12), metody podające, wykład informacyjny; metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji po obejrzeniu prezentacji regionów przez studentów - (K_U01, K_U02, K_U17, K_U20).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.