Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2L-PNJJK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego - konwersacja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Wymagania wstępne:

6 punktów ECTS*:

• 90 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [3,1 ECTS]

• 80 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [2,7 ECTS]

• 5 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,2 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Całkowity nakład pracy studenta:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W10)

Efekty uczenia się - wiedza:

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- student zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka japońskiego (K_U02)

-- potrafi tłumaczyć z języka japońskiego na język polski (K_U03)

-- potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język japoński (K_U04)

-- potrafi porozumiewać przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (K_U05)

-- potrafi rozpoznawać różne rejestry i odmiany języka japońskiego (K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

-- jest przygotowany, dzięki kompetencjom językowym, do sprawnego poruszania się w obszarze kulturowym Japonii (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta kompetencji językowych na poziomie średniozaawansowanym w zakresie stosowania wzorców gramatycznych, konstrukcji zdaniowych oraz bazy leksykalnej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są ćwiczeniu poszczególnych sprawności językowych, tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania.

W ramach zajęć, w oparciu o tekst z podręcznika studenci zapoznają się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi oraz słownictwem. Nowopoznane konstrukcje gramatyczne są utrwalane poprzez ćwiczenia oraz modelowe konwersacje, nawiązujące treściowo do teksu z podręcznika.

Postępy z zakresie przyswajania struktur gramatycznych oraz leksyki weryfikowane są na bieżąca poprzez kolokwia kontrolne.

Literatura:

Oka Mayumi, Kondō Junko, 『上級へのとびら ―コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語』TOBIRA: Gateway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia, Kuroshio, 2009

Oka Mayumi, Kondō Junko, 『上級へのとびら これで身につく文法力』TOBIRA: Grammar Power -Exercises for Mastery, Kuroshio, 2012

Strona internetowa:

http://tobiraweb.9640.jp/

友松悦子『中級日本語文法要点整理ポイント20』スリーエーネットワーク E. Tomomatsu, Chūkyū nihongo bunpō yōtenseiri, Surīē Nettowāku, Tōkyō 2007.

『中級の日本語』Chūkyū no nihongo, The Japan Times, The Japan Times, Tōkyō 2008.

『J Bridge to intermediate japanese』凡人社, Bonjinsha, Tōkyō 2009.

J Bridge to intermediate japanese, Bonjinsha, Tōkyō 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

– uczestnictwo w zajęciach; wymagana obecność na zajęciach to minimum 90% ;

– po każdej jednostce lekcyjnej w podręczniku test pisemny (W10, U02, U03, U04, K01, K01)

– egzamin końcoworoczny (pisemny – W02, W10, U02, U03, U04, K01, K08; ustny – U03, U04, U21, K01, K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Chie Fukai, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Chie Fukai, Toshikazu Seguchi, Małgorzata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Chie Fukai, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Chie Fukai, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Seiji Arai, Szymon Gredżuk, Monika Lecińska-Ruchniewicz, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Shoko Nakayama
Prowadzący grup: Seiji Arai, Daria Fabisiak, Shoko Nakayama, Toshikazu Seguchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.