Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury japońskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2516-s1JAP2Z-HLJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 2 roku japonistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur) [0,8 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma podstawową wiedzę o klasycznej literaturze japońskiej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04)

-- ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa japońskiego (K_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student umie umiejscowić poznawane utwory literatury japońskiej w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U09)

-- umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów z literatury japońskiej (K_U10)

-- umie dokonać prostej analizy i interpretacji poznawanych utworów z literatury japońskiej z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest klasycznej literaturze japońskiej od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku. W trakcie zajęć studenci poznają gatunki prozy, liryki i dramatu charakterystyczne dla tradycyjnej literatury japońskiej, głównych ich twórców i reprezentatywne dzieła.

Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. I)

• periodyzacja historii literatury japońskiej; przedpiśmienna tradycja literacka oraz etapy asymilacji pisma chińskiego w Japonii; najstarsze formy literackie

• wielkie kroniki narodowe: Kojiki 古事記, Nihongi 日本紀; zapiski obyczajów ludowych (fudoki 風土記)

• poezja rodzima w okresie Nara

• chińska krytyka literacka i poezja chińska – sinizacja kultury japońskiej – wpływy buddyzmu; narodziny setsuwa 説話

• odrodzenie tradycji narodowej (kokufūka 国風化)

• poetyka Kokin-wakashū 古今和歌集

• rozwój nowych gatunków prozy w X wieku: pierwsze opowieści (monogatari 物語); Tosa-nikki 土佐日記 jako utwór prekursorski

• literatura diarystyczna dam dworu (ōchō-joryū-nikki-bungaku 王朝女流日記文学)

• Murasaki Shikibu, Genji-monogatari 源氏物語

Makura no sōshi 枕草子 i eseistyka dworska (zuihitsu 随筆); główne kategorie estetyczne okresu Heian (miyabi, okashi, aware みやび・をかし・あわれ)

• opowieści historyczne (rekishi-monogatari) 歴史物語: Eiga-monogatari 栄花物語 i literatura epigońska (giko-monogatari 擬古物語)

• liryka z przełomu XII/XIII w.; poetyka pieśni wiązanej (renga 連歌)

• opowieści wojenne (gunki-monogatari 軍記物語): Heike monogatari 平家物語

Literatura:

Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, red. I. Kordzińska-Nawrocka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009

Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Olszewski Krzysztof, Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

przekłady klasycznej literatury japońskiej

Metody i kryteria oceniania:

semestralna praca zaliczeniowa weryfikująca również znajomość omawianych na zajęciach lektur (W04, W05, U09, U10, K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej, głównie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej, głównie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.