Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1L-OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 5 h (0,5 pkt),

Czas poświęcony na pracę indywidualną: 5 h (0,25 pkt),

Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 3 h (0,25 pkt).

W roku akad. 2020/2021 ze wzg. na zdalny tryb nauczania kurs jest realizowany na platformie Moodle pod adresem:

https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=621

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu ochrony prawa autorskiego,

W1: student ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej,

W3: student rozpoznaje typy licencji Creative Commons, mając wiedzę o możliwościach ich zastosowania przez poszczególnych uczestników procesów informacyjno-komunikacyjnych,

W4: student zna i rozumie zasady ustawodawstwa międzynarodowego i krajowego zapewniającego ochronę prawną dobrom niematerialnym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student interpretuje dozwolony użytek chronionych utworów i możliwość zastosowania go przez instytucje kultury,

U2: student potrafi rozpoznać naruszenia praw autorskich i określić ich konsekwencje,

U3: student potrafi zaprezentować w nowożytnym języku obcym efekty swojej pracy na tematy związane z etnologią lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, w formie pisemnej i ustnej, z zastosowaniem różnorodnych metod, technik i narzędzi badawczych,

U4: student posiada umiejętność rozpoznawania i analizowania wybranych problemów i potrzeb społecznych oraz potrafi samodzielnie projektować i zaspokajać je metodami, technikami i narzędziami specyficznymi dla etnologii.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student rozumie rolę wykorzystania własności intelektualnej i znaczenie jej ochrony w zakresie propagowania wiedzy w różnych środowiskach,

K2: student jest świadom etycznego wymiaru norm prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej,

K3: student jest świadom roli domeny publicznej jako warunku swobodnego rozwoju kultury i nauki,

K4: student tworząc własne projekty potrafi przewidywać prawne skutki swojej działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej.


Metody dydaktyczne:

- pokaz multimedialny,

- dyskusja dydaktyczna.

W roku akad. 2020/2021 ze wzg. na zdalny tryb nauczania kurs jest realizowany na platformie Moodle pod adresem:

https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=621Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z prawem autorski i ochroną praw osobistych i majątkowych twórców. Poruszone będą też wybrane aspekty dozwolonego użytku chronionych utworów oraz licencje Creative Commons.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną zrealizowane poniższe zagadnienia:

1. Prawo własności intelektualnej,

2. Prawo autorskie w Polsce,

3. Nowelizacja prawa autorskiego,

4. Licencje CC,

5. Ochrona baz danych sui generis,

6. Zakazy publikacji.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2010

2. Domańśka-Baer Alina, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Warszawa 2012

3. 5. Informacja elektroniczna a prawo autorskie, Warszawa 2000

4. Karpowicz Andrzej, Autor−wydawca. Poradnik prawa autorskiego, wyd. 5, Warszawa 2009

5. Prawo Internetu, pod red. P. Podreckiego, Warszawa 2004 i n.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, Dz.U.2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.

Zalecane źródło: http://isip.sejm.gov.pl/

Metody i kryteria oceniania:

W roku akadem. 2020/2021 ze wzg. na zdalny tryb nauczania praca zaliczeniowa: 1 stronicowa recenzja sprawozdawcza dowolnego tekstu poruszającego zagadnienia związane z OWI.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Prowadzący grup: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.