Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do etnologii/antropologii kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN1Z-WE/AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do etnologii/antropologii kulturowej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami, teoriami oraz koncepcjami stosowanymi na gruncie etnologii/antropologii kulturowej, a także przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnej oraz pogłębionej interpretacji zjawisk i faktów kulturowych.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawową problematykę etnologii/antropologii kulturowej, przedstawienie w ogólnym zarysie historii dyscypliny oraz jej specyfiki na tle innych nauk o człowieku i kulturze. W tym celu wyjaśnione zostaną kluczowe dla etnologii/antropologii pojęcia, w tym pojęcie kultury, socjalizacji, enkulturacji, etnocentryzmu, relatywizmu kulturowego, gender, tabu, czasoprzestrzeni społecznej itd. Źródłem tożsamości dyscypliny w dużej mierze jest model etnograficznych badań terenowych, w związku z tym omówione zostaną: sposób prowadzenia badań terenowych (w ujęciu klasycznym oraz współczesnym), redefinicja określenia „teren” w dzisiejszym świecie, a także relacja badacz-badany. Arcydziełem kultury i podstawowym nośnikiem jej treści jest język, stąd wyodrębnienie osobnego bloku tematycznego poświęconego tej kwestii.

Literatura:

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Barth Fredrik, Gingrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Bauman Zygmunt, Kultura i społeczeństwo. Preliminaria, Warszawa 1980.

Burszta Wojciech J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

Tegoż, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

Tegoż, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.

Burszta Wojciech J., Piątkowski Krzysztof, O czym opowiada antropologiczna opowieść?, Warszawa 1994.

Durkheim Emilé, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968.

Tegoż, Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990.

Geertz Clifford, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000.

Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007.

Głowiński Michał, Język i społeczeństwo, Warszawa 1980.

Hann Chris, Antropologia społeczna, Kraków 2008.

Hastrup Kirsten, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków 2008.

Herzfeld Michael, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

Kempny Marian, Nowicka Ewa, Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003.

Tychże, Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004.

Kmita Jerzy, Kultura i poznanie, Warszawa 1985.

Krawczyk-Tyrpa Anna, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001.

Mencwel Andrzej (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998.

Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 1991.

Sapir Edward, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Staszczak Zofia (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań 1987.

Stomma Ludwik, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje, Łódź 2002.

Wejland Andrzej Paweł, Transdyscyplinarne wątki w pracach metodologicznych Jana Lutyńskiego, „Przegląd Socjologiczny” 1996, nr 45, s. 13-24.

Whorf Benjamin Lee, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Wierzbicka Anna, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach, egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Mirosław Kucharski, Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Joanna Książek, Wojciech Olszewski, Damian Tarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski, Damian Tarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami, teoriami oraz koncepcjami stosowanymi na gruncie etnologii/antropologii kulturowej, a także przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnej oraz pogłębionej interpretacji zjawisk i faktów kulturowych.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawową problematykę etnologii (antropologii kulturowej), przedstawienie w ogólnym zarysie historii dyscypliny oraz jej specyfiki na tle innych nauk o człowieku i kulturze. W tym celu wyjaśnione zostaną kluczowe dla etnologii (antropologii kulturowej) pojęcia, zwlaszcza pojęcie kultury, socjalizacji, terminy zwiazane z róznymi formami życia społecznego od rodziny podstawowej po naród i z relacjami wenątrz- i międzykulturowymi,. Studenci zapoznani zostaną z podstawowymi metodami badawczymi dyscypliny w kontekście zmieniających się jej celów naukowych.

Literatura:

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Berger L. peter, zaproszenie do socjologii, Warszawa 200.

Geertz Clifford, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000.

Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury.

Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 1991.

Staszczak Zofia (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk, Joanna Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami, teoriami oraz koncepcjami stosowanymi na gruncie etnologii/antropologii kulturowej, a także przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnej oraz pogłębionej interpretacji zjawisk i faktów kulturowych.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawową problematykę etnologii (antropologii kulturowej), przedstawienie w ogólnym zarysie historii dyscypliny oraz jej specyfiki na tle innych nauk o człowieku i kulturze. W tym celu wyjaśnione zostaną kluczowe dla etnologii (antropologii kulturowej) pojęcia, zwlaszcza pojęcie kultury, socjalizacji, terminy zwiazane z róznymi formami życia społecznego od rodziny podstawowej po naród i z relacjami wenątrz- i międzykulturowymi,. Studenci zapoznani zostaną z podstawowymi metodami badawczymi dyscypliny w kontekście zmieniających się jej celów naukowych.

Literatura:

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Berger L. Peter, zaproszenie do socjologii, Warszawa 200.

Geertz Clifford, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000.

Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury.

Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 1991.

Staszczak Zofia (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Dobiasz-Krysiak, Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Maja Dobiasz-Krysiak, Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami, teoriami oraz koncepcjami stosowanymi na gruncie etnologii/antropologii kulturowej, a także przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnej oraz pogłębionej interpretacji zjawisk i faktów kulturowych.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawową problematykę etnologii (antropologii kulturowej), przedstawienie w ogólnym zarysie historii dyscypliny oraz jej specyfiki na tle innych nauk o człowieku i kulturze. W tym celu wyjaśnione zostaną kluczowe dla etnologii (antropologii kulturowej) pojęcia, zwlaszcza pojęcie kultury, socjalizacji, terminy zwiazane z róznymi formami życia społecznego od rodziny podstawowej po naród i z relacjami wenątrz- i międzykulturowymi,. Studenci zapoznani zostaną z podstawowymi metodami badawczymi dyscypliny w kontekście zmieniających się jej celów naukowych.

Literatura:

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Berger L. Peter, zaproszenie do socjologii, Warszawa 200.

Geertz Clifford, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000.

Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury.

Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 1991.

Staszczak Zofia (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań 1987.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.