Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologiczne interpretacje kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3Z-AIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologiczne interpretacje kultur
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z koncepcją "współczynnika humanistycznego" i możliwościami wykorzystania jej wwe współczesnej humanistyce i naukach społecznych.

Pełny opis:

Studenci poznają koncepcję "współczynnika humanistycznego" w konkeście jej narodzin i ostatecznego uformowania oraz w kontekście poglądów naukowych w czasach jej powstawania i póżniejszych oraz jej wcześniejszy i współczesny potencjał naukowy. Przekaz będzie miał formę wykładu oraz ćwiczebnych analiz wybranych przez studentów zjawisk społeczno-kulturowych.

Literatura:

Kmita Jerzy, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Znaniecki Florian, Humanizm i poznanie, Wydawnictwo "Przeglądu Filozoficznego", Warszawa 1912.

Znaniecki Florian, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z koncepcją "współczynnika humanistycznego" i możliwościami wykorzystania jej wwe współczesnej humanistyce i naukach społecznych.

Pełny opis:

Studenci poznają koncepcję "współczynnika humanistycznego" w konkeście jej narodzin i ostatecznego uformowania oraz w kontekście poglądów naukowych w czasach jej powstawania i póżniejszych oraz jej wcześniejszy i współczesny potencjał naukowy. Przekaz będzie miał formę wykładu oraz ćwiczebnych analiz wybranych przez studentów zjawisk społeczno-kulturowych.

Literatura:

Kmita Jerzy, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Znaniecki Florian, Humanizm i poznanie, Wydawnictwo "Przeglądu Filozoficznego", Warszawa 1912.

Znaniecki Florian, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z koncepcją "współczynnika humanistycznego" i możliwościami wykorzystania jej wwe współczesnej humanistyce i naukach społecznych.

Pełny opis:

Studenci poznają koncepcję "współczynnika humanistycznego" w konkeście jej narodzin i ostatecznego uformowania oraz w kontekście poglądów naukowych w czasach jej powstawania i póżniejszych oraz jej wcześniejszy i współczesny potencjał naukowy. Przekaz będzie miał formę wykładu oraz ćwiczebnych analiz wybranych przez studentów zjawisk społeczno-kulturowych.

Literatura:

Kmita Jerzy, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Znaniecki Florian, Humanizm i poznanie, Wydawnictwo "Przeglądu Filozoficznego", Warszawa 1912.

Znaniecki Florian, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z koncepcją "współczynnika humanistycznego" i możliwościami wykorzystania jej wwe współczesnej humanistyce i naukach społecznych.

Pełny opis:

Studenci poznają koncepcję "współczynnika humanistycznego" w konkeście jej narodzin i ostatecznego uformowania oraz w kontekście poglądów naukowych w czasach jej powstawania i póżniejszych oraz jej wcześniejszy i współczesny potencjał naukowy. Przekaz będzie miał formę wykładu oraz ćwiczebnych analiz wybranych przez studentów zjawisk społeczno-kulturowych.

Literatura:

Kmita Jerzy, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Znaniecki Florian, Humanizm i poznanie, Wydawnictwo "Przeglądu Filozoficznego", Warszawa 1912.

Znaniecki Florian, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)