Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Muzea etnograficzne XXI wieku/Muzeum w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3Z-ZWA-M/M
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zawodowe warsztaty antropologiczne: Muzea etnograficzne XXI wieku/Muzeum w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak /red./, Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum etnograficznego w Toruniu, Toruń 2019 (https://www.dropbox.com/s/b0ies3pedaxudmv/Anatomia%20muzeum.pdf?dl=0);

Dobrochna Olszewska, Zaczarowany świat staroci... Muzeum od magazynu, "Okolice. Rocznik Etnologiczny", T. 5: 2007, s. 295-299 (www.etnologia.umk.pl);

Wojciech Olszewski, Zadania muzealnictwa etnograficznego wobec potrzeb i możliwości regionu, „Przegląd Regionalny. Kujawy, Ziemia Chełmińska, Ziemia Dobrzyńska”, R. 1992, nr 4, s. 16-19.

Uwagi:

W przypadku trudności z dostępem do którejś z wymienionych lektur w miejscu przebywania studentów, jej treść zostanie udostępniona elektronicznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak /red./, Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum etnograficznego w Toruniu, Toruń 2019 (https://www.dropbox.com/s/b0ies3pedaxudmv/Anatomia%20muzeum.pdf?dl=0);

Dobrochna Olszewska, Zaczarowany świat staroci... Muzeum od magazynu, "Okolice. Rocznik Etnologiczny", T. 5: 2007, s. 295-299 (www.etnologia.umk.pl);

Wojciech Olszewski, Zadania muzealnictwa etnograficznego wobec potrzeb i możliwości regionu, „Przegląd Regionalny. Kujawy, Ziemia Chełmińska, Ziemia Dobrzyńska”, R. 1992, nr 4, s. 16-19.

Uwagi:

W przypadku trudności z dostępem do którejś z wymienionych lektur w miejscu przebywania studentów, jej treść zostanie udostępniona elektronicznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak /red./, Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum etnograficznego w Toruniu, Toruń 2019 (https://www.dropbox.com/s/b0ies3pedaxudmv/Anatomia%20muzeum.pdf?dl=0);

Dobrochna Olszewska, Zaczarowany świat staroci... Muzeum od magazynu, "Okolice. Rocznik Etnologiczny", T. 5: 2007, s. 295-299 (www.etnologia.umk.pl);

Wojciech Olszewski, Zadania muzealnictwa etnograficznego wobec potrzeb i możliwości regionu, „Przegląd Regionalny. Kujawy, Ziemia Chełmińska, Ziemia Dobrzyńska”, R. 1992, nr 4, s. 16-19.

Uwagi:

W przypadku trudności z dostępem do którejś z wymienionych lektur w miejscu przebywania studentów, jej treść zostanie udostępniona elektronicznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak /red./, Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum etnograficznego w Toruniu, Toruń 2019 (https://www.dropbox.com/s/b0ies3pedaxudmv/Anatomia%20muzeum.pdf?dl=0);

Dobrochna Olszewska, Zaczarowany świat staroci... Muzeum od magazynu, "Okolice. Rocznik Etnologiczny", T. 5: 2007, s. 295-299 (www.etnologia.umk.pl);

Wojciech Olszewski, Zadania muzealnictwa etnograficznego wobec potrzeb i możliwości regionu, „Przegląd Regionalny. Kujawy, Ziemia Chełmińska, Ziemia Dobrzyńska”, R. 1992, nr 4, s. 16-19.

Uwagi:

W przypadku trudności z dostępem do którejś z wymienionych lektur w miejscu przebywania studentów, jej treść zostanie udostępniona elektronicznie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)