Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodowe warsztaty antropologiczne - muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3Z-ZWA-M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Zawodowe warsztaty antropologiczne - muzeum
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedze z zakresu muzealnictwa

Całkowity nakład pracy studenta:

Student zna cele i zadania muzeum etnograficznego. Rozumie specyfikę tej gałęzi muzealnictwa i posiada podstawowe informacje z zakresu zadań muzealnika.H1A_w04; H1A_W10

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna cele i zadania muzeum etnograficznego. Rozumie specyfikę tej gałęzi muzealnictwa i posiada podstawowe informacje z zakresu zadań muzealnika.H1A_w04; H1A_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wykonać wybrane zadania asystenta muzealnego H1A_U01;U02; U03; U04;U05; U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Pojmuje wagę i potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego H1A_K05

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, omówienie lektury, wizyta w muzeum, pokazy multimedialne, praca w grupach, opisz pokazem

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- seminaryjna

Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2000

Bujak Jan, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), Zeszyty Naukowe UJ, CCCXIII, Prace Etnograficzne, z. 8, Kraków 1975.

Clair Jean, Kryzys muzeów. globalizacja kultury, ,słowo/obraz terytoria 2007.

Clifford James, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Polska Sztuka Ludowa

Czajkowski Jerzy, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Sanok 1984,

Jaworska Magdalena, Muzeum etnograficzne z dziesięcioletnim wyprzedzeniem, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2. s. 54-65.

Maria Kośko (red.) Werbalizacja obrazu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1998.

Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, 2007.

Robotycki Czesław, Teorie kultury a muzea etnograficzne, „Śląskie prace etnograficzne”, 1992, t. 2., Muzeum Śląskie, Katowice, s. 9-18.

Święch Jan, Tubaja Roman, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce, w: Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 10, Poznań 2001, s. 135-142.

Włodarski Józef, Kamil Zeidler (red.), Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Ponadto czasopisma o tematyce muzealniczej: "ZWAM", ”Muzealnictwo”, „Spotkania z zabytkami” oraz czasopisma i książki wydawane przez muzea.

Metody i kryteria oceniania:

Spełnienie wszystkich wymagań dotyczących uczestnictwa i aktywnej obecności na zajęciach. Aktywny udział w dyskusji ogólnej, opracowanie projektu scenariusza wystawy ( w grupie), opracowanie karty naukowej przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2000

Bujak Jan, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), Zeszyty Naukowe UJ, CCCXIII, Prace Etnograficzne, z. 8, Kraków 1975.

Clair Jean, Kryzys muzeów. globalizacja kultury, ,słowo/obraz terytoria 2007.

Clifford James, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Polska Sztuka Ludowa

Czajkowski Jerzy, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Sanok 1984,

Jaworska Magdalena, Muzeum etnograficzne z dziesięcioletnim wyprzedzeniem, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2. s. 54-65.

Maria Kośko (red.) Werbalizacja obrazu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1998.

Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, 2007.

Robotycki Czesław, Teorie kultury a muzea etnograficzne, „Śląskie prace etnograficzne”, 1992, t. 2., Muzeum Śląskie, Katowice, s. 9-18.

Święch Jan, Tubaja Roman, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce, w: Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 10, Poznań 2001, s. 135-142.

Włodarski Józef, Kamil Zeidler (red.), Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Ponadto czasopisma o tematyce muzealniczej: "ZWAM", ”Muzealnictwo”, „Spotkania z zabytkami” oraz czasopisma i książki wydawane przez muzea.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2000

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2013

Bujak Jan, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), Zeszyty Naukowe UJ, CCCXIII, Prace Etnograficzne, z. 8, Kraków 1975.

Clair Jean, Kryzys muzeów. globalizacja kultury, ,słowo/obraz terytoria 2007.

Clifford James, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Polska Sztuka Ludowa

Czajkowski Jerzy, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Sanok 1984,

Jaworska Magdalena, Muzeum etnograficzne z dziesięcioletnim wyprzedzeniem, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2. s. 54-65.

Maria Kośko (red.) Werbalizacja obrazu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1998.

Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, 2007.

Robotycki Czesław, Teorie kultury a muzea etnograficzne, „Śląskie prace etnograficzne”, 1992, t. 2., Muzeum Śląskie, Katowice, s. 9-18.

Święch Jan, Tubaja Roman, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce, w: Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 10, Poznań 2001, s. 135-142.

Włodarski Józef, Kamil Zeidler (red.), Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

M.Popczyk, red.. Muzeum sztuki od Luwru do Bilbao, Katowice 2006

M. Popczyk, red. Muzeum sztuki. Antologia, Kraków 2005

J. Barański, Muzeum etnograficzne XXI wieku. w: E. Kowalska i Elżbieta Urbaniak, Muzeum XXI wieku, teoria i praxis, Gniezno 2010

Ponadto czasopisma o tematyce muzealniczej: "ZWAM", ”Muzealnictwo”, „Spotkania z zabytkami” oraz czasopisma i książki wydawane przez muzea.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Kraków 2000

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2013

Bujak Jan, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), Zeszyty Naukowe UJ, CCCXIII, Prace Etnograficzne, z. 8, Kraków 1975.

Clair Jean, Kryzys muzeów. globalizacja kultury, ,słowo/obraz terytoria 2007.

Clifford James, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Polska Sztuka Ludowa

Czajkowski Jerzy, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Sanok 1984,

Jaworska Magdalena, Muzeum etnograficzne z dziesięcioletnim wyprzedzeniem, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1996, r. 50 nr 1-2. s. 54-65.

Maria Kośko (red.) Werbalizacja obrazu, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1998.

Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, nr 9, 2007.

Robotycki Czesław, Teorie kultury a muzea etnograficzne, „Śląskie prace etnograficzne”, 1992, t. 2., Muzeum Śląskie, Katowice, s. 9-18.

Święch Jan, Tubaja Roman, Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce, w: Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.), Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 10, Poznań 2001, s. 135-142.

Włodarski Józef, Kamil Zeidler (red.), Prawo muzeów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

M.Popczyk, red.. Muzeum sztuki od Luwru do Bilbao, Katowice 2006

M. Popczyk, red. Muzeum sztuki. Antologia, Kraków 2005

J. Barański, Muzeum etnograficzne XXI wieku. w: E. Kowalska i Elżbieta Urbaniak, Muzeum XXI wieku, teoria i praxis, Gniezno 2010

Ponadto czasopisma o tematyce muzealniczej: "ZWAM", ”Muzealnictwo”, „Spotkania z zabytkami” oraz czasopisma i książki wydawane przez muzea.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje specyfikę i podstawy działalności muzeum etnograficznego; podstawowe wiadomości z zakresu antropologii muzeum;podstawową wiedzę z zakresu zadań zawodowych muzealnika

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Muzea i kolekcje

2. Muzeum etnograficzne, regionalne, skansenowskie

3. Naukowe opracowanie kolekcji

4. Opracowywanie wystaw muzealnych

5. Edukacja muzealne

6. Promocja muzeum

7. Być muzealnikiem

Literatura:

Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak /red./, Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum etnograficznego w Toruniu, Toruń 2019 (https://www.dropbox.com/s/b0ies3pedaxudmv/Anatomia%20muzeum.pdf?dl=0);

Dobrochna Olszewska, Zaczarowany świat staroci... Muzeum od magazynu, "Okolice. Rocznik Etnologiczny", T. 5: 2007, s. 295-299 (www.etnologia.umk.pl);

Wojciech Olszewski, Zadania muzealnictwa etnograficznego wobec potrzeb i możliwości regionu, „Przegląd Regionalny. Kujawy, Ziemia Chełmińska, Ziemia Dobrzyńska”, R. 1992, nr 4, s. 16-19.

Wojciech Olszewski, Muzeum etnograficzne w procesie dydaktycznym studiów etnologicznych. Kilka uwag praktyka, "Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie", nr 9: 2007, s. 71-76.

Uwagi:

W przypadku trudności z dostępem do którejś z wymienionych lektur w miejscu przebywania studentów, jej treść zostanie udostępniona elektronicznie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.