Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane problemy filozofii współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-WPFW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy filozofii współczesnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4903
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS = 75-90 godzin

1 ECTS = 25-30 godzin – udział w zajęciach

1 ECTS = 25-30 godzin – przygotowanie do zajęć, realizowanie zadań domowych

1 ECTS = 25-30 godzin – czytanie wskazanych lektur i przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Student/ka ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z wybranych zakresów filozofii współczesnej, zwłaszcza tam, gdzie jej problematyka zazębia się z badaniem kultury.

K_W09 Student/ka dzięki przywoływaniu wybranych zasobów filozoficznych ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 Student/ka potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, wybranymi stanowiskami filozoficznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa i nauk pokrewnych w sytuacjach zawodowych oraz profesjonalnych.

K_U05 Student/ka potrafi rozpoznawać i porównywać ze sobą zjawiska kulturowe i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z odwołując się do problemów, pojęć i teorii z filozofii współczesnej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Student/ka rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

K_K Student/ka identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja

analiza wybranych przypadków

analiza tekstu

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z niektórymi, wybranymi problemami filozofii współczesnej. Szczególny akcent zostanie postawiony na takich problemach, które są istotne dla teorii oraz badania kultury.

Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z wybranymi problemami podejmowanymi przez filozofię współczesną, zwłaszcza zaś tymi, które bądź wyrastają na styku filozofii i nauk o kulturze, bądź też wywodząc się z filozofii są istotne dla badania kultury.

Literatura:

Wszystkie poniższe pozycje mają charakter uzupełniający. Lektury obowiązkowe będą umieszczane na platformie Moodle pod poszczególnymi tematami spotkań.

Filmografia:

Czy czeka nas koniec? (Before the Flood), reż. Fisher Stevens, 2016.

Derrida, reż. Kirby Dick / Amy Ziering Kofman, 2002.

Hakowanie świata, reż. Karim Amer / Jehane Noujaim, 2019.

Handlarze złudzeń (Merchants of Doubt), reż. Robert Kenner, 2014.

serial Geniusze nowoczesnego świata, 2016.

Czasopisma, z którymi warto się zaprzyjaźnić lub przynajmniej zaglądać od czasu do czasu:

- Avant. Pismo awangardy filozoficzno-naukowej

- Kultura Współczesna

- Prace Kulturoznawcze

- Przegląd kulturoznawczy

- Teksty Drugie

Książki:

Barbrook Richard, Przyszłości wyobrażone : od myślącej maszyny do globalnej wioski; przeł. Jan Dzierzgowski, Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009.

Barthes Roland, Mitologie; przeł. Adam Dziadek, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2008.

Bartlett, Jamie, Ludzie przeciw technologii: jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić); przekł. Krzysztof Umiński, Katowice: Post Factum, 2019.

Bauman Zygmunt, Życie na przemiał; przekł. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.

Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność; przekł. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.

Bauman Zygmunt, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy; przekł. Stanisław Obirek, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Bregman Rutger, Utopia dla realistów : recepta na idealny świat; przełożył Sławomir Paruszewski, Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018.

Carr Nicholas, Płytki umysł: jak internet wpływa na nasz mózg, tł. Katarzyna Rojek, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2013.

Collins Harry M., Czy wszyscy jesteśmy ekspertami?; przekład i opracowanie naukowe Ewa Bińczyk i Janusz Grygieńć, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

D'Ancona, Matthew, Postprawda; przekład Michał Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.

Derrida, Jacques, O gramatologii; przedm., posłowie i przekł. Bogdan Banasiak, Łódź : Wydawnictwo Officyna, 2011.

Dyer-Witheford, Nick i de Peuter Greig, Gry imperium : globalny kapitalizm i gry wideo; przekład Krzyszof Abriszewski, Paweł Gąska, Adrian Zabielski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

Eribon Didier, Powrót do Reims; przełożyła Maryna Ochab, Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2019.

Eriksen Thomas Hylland, Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji; przeł. Grzegorz Sokół, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 2004.

Foucault, Michel, Historia seksualności; przeł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski ; wstępem opatrzył Tadeusz Komendant, Warszawa: Czytelnik, 2000.

Foucault, Michel, Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych; przeł. Tadeusz Komendant, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2005.

Foucault, Michel, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia; przeł. Tadeusz Komendant, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009.

Gilligan Carol, Innym głosem : teoria psychologiczna a rozwój kobiet; przełożyła Barbara Szelewa, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.

Gladwell Malcolm, Poza schematem: sekrety ludzi sukcesu; przeł. Rafał Śmietana, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.

Gladwell Malcolm, Dawid i Goliat: jak skazani na niepowodzenie mogą pokonać gigantów; tł. Agnieszka Sobolewska, Kraków: Znak Litera Nova, 2014.

Harris Marvin, Krowy, świnie, wojny i czarownice: zagadki kultury; przeł. z ang. Krystyna Szerer, Katowice: Wydawnictwo "Książnica", 2007.

Irigaray, Luce, Ta płeć (jedną) płcią niebędąca; przekł. Sławomir Królak, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Klein Naomi, Doktryna szoku : jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne; przeł. Hanna Jankowska [et al.], Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2014.

Klein Naomi, No logo: bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy; przełożyły Małgorzata Halaba, Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016.

Klein Naomi, To zmienia wszystko: kapitalizm kontra klimat; przełożyły Hanna Jankowska, Katarzyna Makaruk, Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2016.

Kultura i hegemonia: antologia tekstów szkoły z Birmingham / red. i wybór Michał Wróblewski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Lévi-Strauss, Claude, Antropologia strukturalna; przeł. Krzysztof Pomian, Warszawa : Wydaw. KR, 2000.

Lévi-Strauss, Claude, Myśl nieoswojona; przeł. Andrzej Zajączkowski, Warszawa : Wydaw. KR, 2001.

Mason, Paul, Skąd ten bunt?: nowe światowe rewolucje, przekł. Michał Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Nowak, Andrzej W., Wyobraźnia ontologiczna : filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwerstetu im. Adama Mickiewicza ; Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016.

Nycz, Ryszard, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017.

O'Neil, Cathy, Broń matematycznej zagłady: jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji; przełożył Marcin Z. Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Sartre, Jean-Paul, Byt i nicość : zarys ontologii fenomenologicznej; przeł. Jan Kiełbasa [et al.] ; posłowie napisał Piotr Mróz, Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2007.

Sartre, Jean-Paul, Egzystencjalizm jest humanizmem; przeł. Janusz Krajewski, Warszawa : Wydawnictwo Literackie "Muza", 1998.

Sennett Richard, Korozja charakteru : osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie; przeł. Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski, Warszawa : "Muza", 2006.

Sennett Richard, Kultura nowego kapitalizmu; przeł. Grzegorz Brzozowski, Karol Osłowski, Warszawa : Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.

Skórzyńska, Agata, Praxis i miasto : ćwiczenia z kulturowych badań angażujących, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017.

Žižek Slavoj, Przemoc: sześć spojrzeń z ukosa; przeł. Antoni Górny, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.

Žižek Slavoj, Lacan : przewodnik krytyki politycznej; tłum. i wstęp Julian Kutyła, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zadań, aktywność na zajęciach, końcowy egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski, Artur Duda
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Joanna Walewska-Choptiany
Prowadzący grup: Joanna Walewska-Choptiany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)