Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia widowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-AW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Antropologia widowisk
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego semestru konwersatorium Antropologia widowisk na I roku kulturoznawstwa, semestr zimowy.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym 30 godzin kontaktowych, 30 godzin pracy własnej studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zjawisk będących w kręgu zainteresowania antropologii widowisk (K_W06)


Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury praktykowane przez antropologów widowisk (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, co pozwala mu na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie antropologii widowisk (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozpoznaje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych (K_K09)

Metody dydaktyczne:

1. Analiza tekstu naukowego.

2. Analiza widowiska kulturowego.

3. Analiza spektaklu teatralnego.

4. Dyskusja.

5. Elementy e-learningu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone najważniejszych zagadnieniom z zakresu antropologii widowisk, jej związkom z antropologią kultury i konkurencyjnymi ujęciami (szczególnie antropologią teatru Eugenia Barby). Konwersatorium jest kontynuacją zajęć z semestru zimowego I roku kulturoznawstwa. Poza wątkami kontynuowanymi (zwłaszcza pogłębieniem wiedzy o aktorstwie w teatrze azjatyckim) pojawia się wątek dziedzictwa Jerzego Grotowskiego oraz polskich grup inspirujących się konwencjami teatry azjatyckiego.

Konwersatorium odbywa się wyłącznie w trybie zdalnym (częściowo synchronicznie, częściowo asynchronicznie na platformie Moodle).

Pełny opis:

1. Prezentacja tematyki zajęć i lektur obowiązkowych.

2. Wspólne wyjście na spektakl "Cztery" teatrów Amareya i A Part w ramach 28. Alternatywnych Spotkań Teatralnych „Klamra”.

3. Analiza i interpretacja spektaklu "Cztery" ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu antropologii widowisk (m.in. preekspresywność, techniki aktorskie, cielesność.

4. Peter Brook "Mahabharata" – pomiędzy orientalizmem/postkolonializmem a interkulturowością

- Grzegorz Ziółkowski, Wielka synteza, [w:] tenże, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000, s. 277-324.

(zagadnienia: problematyka i fabuła eposu "Mahabharata", inscenizacja Petera Brooka jako pomost między Wschodem i Zachodem, argumenty za i przeciw Mahabharacie Brooka – postkolonialne i interkulturowe)

- biogram Petera Brooka w Encyklopedii na stronie internetowej: www.grotowski.net

5. Contemporary Legend Theatre z Tajwanu

- fragmenty spektakli na Yotube: "Czekając na Godota" Samuela Becketta, "Kingdom of Desire" (na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira)," Król Lear" W. Szekspira

- trzy osoby przygotowują krótkie prezentacje dramatów, na podstawie których Contemporary Legend Theatre przygotował swoje przedstawienia

6. Ian Watson, Aktor Odin Teatret. Wcielona technologia [technika!!!], pamięć i cielesne archiwum, tłum. Iga Gańczarczyk, „Performer” 2014, nr 8,

https://grotowski.net/performer/performer-8/aktor-odin-teatret-wcielona-technologia-pamiec-i-cielesne-archiwum

- hasło Eugenio Barba w Encyklopedii na stronie www.grotowski.net

7. Teatr eurazjatycki – cechy rozpoznawcze

- Eurazjatycki teatr, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, s. 84-93.

8. Energia w tradycyjnym teatrze Azji

- Energia, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, s. 63-83 (tutaj szczególnie:

a) gongfu dla aktora chińskiego – jak to wyćwiczyć?

b) koshi, kiai, bayu dla aktora japońskiego

c) fenomen tame i tameru, czyli energia w przestrzeni i energia w czasie

d) kim był Zeami (1363-1444) i czym są santai (trzy ciała/role aktora)

9. Japoński teatr butoh – Kazuo Ohno My Mother (1998)

10. Polskie butoh i teatr antropologiczny [seria prezentacji multimedialnych na platformie Moodle]

J. Majewska, Między buntem rozumu a pokorą istnienia, „Teatr” 2010, nr 12

a) Sylwia Hanff i Teatr Limen – https://ninateka.pl/film/limen-teatr-butoh-instytut-muzyki-i-tanca

b) TO-EN - https://ninateka.pl/film/to-en-instytut-muzyki-i-tanca

c) inspirujący się wschodnimi sztukami walki Tomasz Bazan i jego Teatr Maat Projekt - https://ninateka.pl/film/tomasz-bazan-instytut-muzyki-i-tanca

d) inspirujące się myślą Jerzego Grotowskiego i Gardzienic Stowarzyszenie Teatralne „Chorea” https://ninateka.pl/film/stowarzyszenie-teatralne-chorea-instytut-muzyki-i-tanca

11. Mirosław Kocur, Grotowski jako dzieło sztuki – revisited, „Performer” 2019, nr 17, https://grotowski.net/performer/performer-17/grotowski-jako-dzielo-sztuki-revisited

12. Jerzy Grotowski, Teatr a rytuał, [w:] tenże, Teksty zebrane, red. Agata Adamiecka-Sitek i inni, Warszawa 2012, s. 356-373.

13. Ryszard Cieślak – aktor święty

- hasła Ryszard Cieślak, Akt całkowity, Książę Niezłomny, Apocalypsis cum figuris w Encyklopedii na stronie www.grotowski.net

14. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” [zajęcia na platformie Moodle]

- materiały ze strony www.gardzienice.org oraz kanału OPT „Gardzienice” na YouTube (film dokumentalny "Dawność i pradawność")

Literatura:

1. Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2005 (wybrane teksty)

2. Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, red. Eugenio Barba i Nikola Savarese, Wrocław 2005

3. Grzegorz Ziółkowski, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000.

4. strona internetowa Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu www.grotowski.net (tu m.in. Encyklopedia oraz internetowe pismo "Performer")

5. Jerzy Grotowski, Teksty zebrane, red. Agata Adamiecka-Sitek i inni, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (limit: 3 nieobecności bez konieczności usprawiedliwienia. Przekroczenie limitu, niezależnie od przyczyny absencji, powoduje konieczność zaliczenia materiału na konsultacjach)

2. Znajomość tekstów obowiązujących na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji

3. Realizacja zadań na platformie Moodle.

4. Egzamin ustny w sesji zimowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.