Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-KP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Przedmioty spec. ogólna - 21 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:


30 g. - praca na zajęciach


10 g. - konsultacje


Praca własna studenta: 10 g.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury właściwe dla wybranych teorii i metod badawczych, szczególnie z zakresu antropologii kultury, teatrologii, filmoznawstwa, muzykologii i historii sztuki. [K_W07]


Student posiada wiedzę o wybranych zjawiskach kultury popularnej. [K_W14]

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student rozumie i interpretuje zjawiska i symbole kultury dawnej i współczesnej, wysokiej i popularnej. [K_U09]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej; zna wartość historii kultury i sztuki oraz znaczenie kultury popularnej i masowej. [K_K10]

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Jest to przedmiot, którego tematyka dotyczy problemów teoretycznych, metodologicznych oraz historycznych związanych z kulturą popularną. Podstawą wykładu są analizy różnych zjawisk i tekstów kultury popularnej (literatura, kino, telewizja, moda etc.) oraz wpisanych w nie elementarnych struktur antropologicznych.

Pełny opis:

Wykład poświęcony kulturze popularnej jest próbą odczytania rozmaitych przejawów popkultury (serial telewizyjny, komiks, reality show, horror literacki i filmowy, sport, rock and roll) w perspektywie cultural studies a także innych strategii analityczno-interpretacyjnych (analiza kulturowa, psychoanaliza). Omówione zostaną określające popkulturę zjawiska i struktury, a także podstawowe teorie krytyczne sformułowane w odniesieniu do niej. Interpretacje dotkną także specyficznych problemów współczesności, takich jak "postmodernizm", "przemoc symboliczna", "tożsamość jako projekt refleksyjny", "płeć kulturowa" etc.

Literatura:

T.W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia: fragmenty filozoficzne, przeł. M. Siemek, Warszawa 1994.

D. Brzostek, Sherlock Holmes, maglownica i bezsensowny rytuał. Demoniczność (i) powtórzenia w popkulturze, „Literatura Ludowa” 2017, nr 4-5.

N. Carroll, Filozofia sztuki masowej, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2011.

I. Davies, Cultural Studies and Beyond. Fragments of Empire, Routledge 1996.

J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010.

F. Jameson, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przeł. M. Płaza i in., Kraków 2011.

F. Jameson, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Kraków 2011.

Kultura i hegemonia. Antologia tekstów szkoły z Birmingham, pod red. M. Wróblewskiego, Toruń 2012.

S. Lash, C. Lury, Globalny przemysł kulturowy: medializacja rzeczy, przeł. J. Majmurek, R. Mitoraj, Kraków 2011.

D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W. Burszta, Poznań 1998.

S. Žižek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, przeł. J. Margański, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach (nie więcej niż trzy nieobecności), egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.