Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura współczesnych Chin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-KWC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura współczesnych Chin
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczony kurs "Historia i społeczeństwo Chin" z programu I roku kulturoznawstwa sp. Kultura Dalekiego Wschodu

Całkowity nakład pracy studenta:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie pracy zaliczeniowej) [1,5 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_W06: posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zjawisk kulturowych i artystycznych – z historii kultury i sztuki, od jej początków po czasy współczesne


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U09: rozumie i interpretuje zjawiska i symbole współczesnej kultury Chin

K_U11: potrafi określić i scharakteryzować style i epoki artystyczne w procesie historycznokulturowym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

K_K08: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej

K_K11: zna wartość i znaczenie kultury i sztuki dla kształtowania się wartości etycznych i relacji społecznych

K_W14: posiada wiedzę o wybranych zjawiskach kultury popularnej

Metody dydaktyczne:

–wykład informacyjny

-wykład konwersatoryjny

-opis

-pogadanka

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z kulturą i sztuką współczesnych Chin oraz ich wyróżnikami. Efektem kształcenia będzie orientacja w najważniejszych trendach literackich, muzycznych, teatralnych, filmowych i plastycznych w Chinach i w Hongkongu. XX-wieczna sztuka chińska jest bezpośrednio związana i zależna od sytuacji politycznej w Chinach, zatem studenci na przykładzie literatury i sztuki zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami współczesnych Chin.

Na każde zajęcia studenci będą opracowywali teksty literackie, krytyczne, kulturoznawcze.

Każdy ze studentów będzie zobowiązany do przygotowania krótkiej prezentacji, przedstawiającej wybrany aspekt współczesnej kultury Chin.

Pełny opis:

Treści programowe obejmują:

1. Osiem sztuk modelowych i sztuka okresu rewolucji kulturalnej, „Nixon w Chinach” (opera polityczna Johna Adamsa).

2. Teatr mówiony huaju - historia. Główne nurty w teatrze chińskim, teatr w służbie propagandy, absurd i groteska w teatrze po 1978, polskie tłumaczenia dramatów, kondycja teatru w Chinach, mały teatr (xiao juchang).

Twórcy – Gao Xingjian, Lao She, Tian Han, Meng Jinghui, Mou Sen, Lin Zhaohua etc.

3. Życie i twórczość Ai Weiweia

4. Chiński popart, polityczny popart, pop awangarda w chińskiej sztuce.

Twórcy m. in. Yue Minjun, Zhang Xiaogang, Hu Yongkai, Wang Guanyi etc.

Współczesne malarstwo chińskie i sztuki plastyczne – malarstwo polityczne i rewolucyjne, kanony sztuki chińskiej, plakat propagandowy, malarstwo rozliczeniowe i malarstwo współczesne.

5. Performance, multimedia, fotografia – głośne akcje performatywne, fotografie Lin Bolina i.in.

6. Kino chińskie – początki kina chińskiego, kino w służbie rewolucji, generacje twórców filmowych, obecność kina chińskiego, tajwańskiego, hongkońskiego na najważniejszych festiwalach filmowych, główni twórcy, główne kierunki w sztuce filmowej. Projekcja filmu.

7. Taniec – balet rewolucyjny, teatry tańca (Cloud Gate Theatre), Jin Xing, Shen Wei i.in.

8. Popkultura w Chinach Ludowych i na Tajwanie – Madopop, Cantopop, „popkultura białego kołnierzyka”, media, seriale, muzyka – rockowi buntownicy, punk i.in.

9. Obecność kultury chińskiej w Polsce i polskiej w Chinach – tłumaczenia literackie, obecność sztuki chińskiej w muzeach i galeriach; akcje promocyjne, działalność kulturalna ambasad, stowarzyszeń etc.

Literatura:

Gao Xingjian - Ucieczka - tł. z fr. Tomasz Łubieński. Dialog 1994 nr 12 s. 68-90.

Helman, Alicja – Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhang Yimou – słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Kasarełło, Lidia – Chińska kultura symboliczna – Dialog, Warszawa 2011

Lao She - Herbaciarnia : Sztuka w trzech aktach; przełoż. Jerzy Abkowicz i Joanna Dąbrowska, [w:] Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich 1985/3 s. 41-78

Liao, Yiwu – Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych – Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011 (lub inne)

Mitter, Rana – Gorzka Rewolucja, Zmagania Chin z nowoczesnym światem. – Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2008

Szmyt. Monika - Współczesna sztuka chińska -NOMOS, Kraków 2007

Su Tong - Żony i konkubiny - [w:] Kasarełło Lidia [red.] - Węzły duszy. Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich - Dialog, Warszawa 2005

Krytyka polityczna nr 29 - Chiny blisko (wybór artykułów)

Sztuka Chin - Wasilewska, Joanna [red.], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009

Magdalena Furmanik-Kowalska, Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich, Wyd. Kirin, 2015

a także teksty literackie (nowele, krótkie dramaty, poezja, teksty filmoznawcze) przygotowywane w zależności od tematu zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona na podstawie pracy pisemnej dot. współczesnego artysty chińskiego oraz aktywności na zajęciach

K_W06, K_U09, K_U11, K_K05, K_K08, K_K11. K_W14

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Szatkowski, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium w całości odbywać się będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym.

Platforma MsTeams, zespół: Kultura współczesnych Chin:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac85ea344dfb94f27944ac3c1b31cb4ea%40thread.tacv2/conversations?groupId=98b58e31-c58e-4d92-a864-d3e17ec1e88b&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Uwagi:

Na ocenę końcową zaliczenia składają się:

- obecność i aktywność na zajęciach zdalnych;

- cotygodniowe przygotowanie do zajęć;

- pisemna praca zaliczeniowa lub/i zaliczenie ustne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.