Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura remiksu – warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-KR-W-AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura remiksu – warsztaty
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

- kultura remiksu – wstęp teoretyczny,

- historia kultury remiksu,

- kultura remiksu a pamięć zbiorowa,

- przykłady kultury remiksu w różnych dziedzinach kultury,

- kultura remiksu a nowe technologie,

- kultura remiksu a prawo autorskie,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gulik M, Kaucz P., Onak L. (red.) (2011), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków.

Lessig L. (2009), Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. 180 Próchniak, Warszawa.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, S., & Kuźmicz, K. (2012). Kultura remiksu a zmiany w muzyce.

Literatura uzupełniająca:

Fagerjord, A. (2009). After convergence: YouTube and remix culture. In International handbook of internet research (pp. 187-200). Springer, Dordrecht.

Gawlas K. (2011), Remiks – narzędzie w warsztacie kompozytorskim, w: M. Gulik, P. Kaucz, L.Onak, (red.), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków

Karpiński, A. (2018). Kultura remiksu i dozwolony użytek w prawie autorskim. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (45), 173-182.

Ludzis Todorov, A. (2015). Gdzie i jak długo „żyje” blogowy post? Blogi w kulturze remiksu. Kultura Popularna, 43(01), 84-91.

Navas, E., & Gallagher, O. (Eds.). (2014). The Routledge companion to remix studies. Routledge.

Radomski, A. (2011). Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie.

Śliwowski, K., & Sawko, K. (2011). Stwórz wideo online. Instrukcja krok po kroku.

Zielińska, J. (2011). Dramaturgia prezentacji/promocji sztuki online, czyli remiksy Multi-DJa w wirtualnej realis.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska, Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

- kultura remiksu – wstęp teoretyczny,

- historia kultury remiksu,

- kultura remiksu a pamięć zbiorowa,

- przykłady kultury remiksu w różnych dziedzinach kultury,

- kultura remiksu a nowe technologie,

- kultura remiksu a prawo autorskie,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gulik M, Kaucz P., Onak L. (red.) (2011), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków.

Lessig L. (2009), Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. 180 Próchniak, Warszawa.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, S., & Kuźmicz, K. (2012). Kultura remiksu a zmiany w muzyce.

Literatura uzupełniająca:

Fagerjord, A. (2009). After convergence: YouTube and remix culture. In International handbook of internet research (pp. 187-200). Springer, Dordrecht.

Gawlas K. (2011), Remiks – narzędzie w warsztacie kompozytorskim, w: M. Gulik, P. Kaucz, L.Onak, (red.), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków

Karpiński, A. (2018). Kultura remiksu i dozwolony użytek w prawie autorskim. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (45), 173-182.

Ludzis Todorov, A. (2015). Gdzie i jak długo „żyje” blogowy post? Blogi w kulturze remiksu. Kultura Popularna, 43(01), 84-91.

Navas, E., & Gallagher, O. (Eds.). (2014). The Routledge companion to remix studies. Routledge.

Radomski, A. (2011). Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie.

Śliwowski, K., & Sawko, K. (2011). Stwórz wideo online. Instrukcja krok po kroku.

Zielińska, J. (2011). Dramaturgia prezentacji/promocji sztuki online, czyli remiksy Multi-DJa w wirtualnej realis.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej - przy wykorzystaniu platformy moodle.umk.pl oraz MS Teams

Podstawą oceny będzie:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.