Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przekładoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP3Z-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Podstawy przekładoznawstwa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w zajęciach: 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do zajęć - 40 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5 godz.

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka:

- ma zaawansowaną wiedzę o dwóch wybranych językach (K_W01)

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa (K_W03)

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach teorii przekładu z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06)

- ma wiedzę o terminologii z zakresu przekładoznawstwa i metodologii badań przekładoznawczych w stopniu zaawansowanym (K_W07)

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów danego obszaru kulturowego z Polską (K_W11)

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym (K_W13)Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka:

- znając literaturę przedmiotu z zakresu teorii przekładu potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych

źródeł i sposobów (K_U01)

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w dwóch wybranych językach (K_U02)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla teorii przekładu i potrafi je wykorzystywać (K_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie przekładoznawstwa (K_K01)

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur i wagę tych uwarunkowań w procesie przekładu (K_K07)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących ogólnej wiedzy o przekładzie i przekładoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy o przekładzie i i przekładoznawstwie jako dyscyplinie naukowej. Studenci zapoznają się m.in. z definicją przekładu i jego typologią, komunikacyjnymi uwarunkowaniami tłumaczenia, pojęciami ekwiwalencji i adekwatności tłumaczeniowej, (nie)przekładalności kulturowej oraz kryteriami oceny przekładu.

Literatura:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marek, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Joanna Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rzepnikowska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji -> szczegóły"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Iwona Rzepnikowska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Iwona Rzepnikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. W wypadku konieczności przejścia na tryb online zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych. Link do zespołu udostępnię w stosownym czasie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.