Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Basics of medical geomatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-AC-BMG-M5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Basics of medical geomatics
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations- 3 hrs

- writing test- 2 hrs


Self-study hours:

- preparation for test- 20 hrs


Altogether: 40 hrs (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student knows basics of the medical geography, public health and epidemiology (K_W01) .

W2: Student knows basics of the modern cartography, geomatics, geoinformation and geographic information systems (GIS) (K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student is able to use the knowledge to choose the appropriate spatial analysis in medical geography (K_U03).

U2: Student is able to describe the current health condition of the population of Poland and the World (K_U01).

U3: Student is able to describe principles of data analysis in the field of medical geography (K_U02).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student understands social, cultural and historical determinants of health inequalities and health disparities in Poland and in the World (K_K03).

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture;

- narration;

- problem-based lecture.

Skrócony opis:

Aim of course Basics of medical geomatics is to present the theoretical issues of the spatial data analysis in the field of medical geography.

Pełny opis:

1. General and theoretical basics of the medical geography, public health and epidemiology.

2. The history of medical geography and public health.

3. Basics of cartography and geographic information systems (GIS).

4. The history of medical cartography.

5. Spatial analysis in medical geography and public health.

6. Advanced spatial analysis in medical geography and public health.

7. The state and prospects of medical geography and geomatics in Poland and the World.

Literatura:

1. Selinus O., Alloway B. J., 2005, Essentials of Medical Geology:Impacts of the Natural Environment on Public Health, [electronic resource], Elsevier, Amsterdam; Boston

2. Meade M.S., Emch M., 2010, Medical Geography, The Guilford Press; Third edition

3. Cromley E.K., McLafferty S.L., 2012, GIS and Public Health, The Guilford Press; 2nd edition

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- test - types of questions: (1) long answer questions, (2) short answer questions, (3) multiple choice, (4) singel choice – W1, W2, U2, U3;

- presence (min. 85%)

Assessment criteria:

satisfactory - 50%

satisfactory plus - 60%

good - 70%

good plus- 80%

very good- 90%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pilarska
Prowadzący grup: Agnieszka Pilarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.