Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia morfologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-AMFSA-2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Antropologia morfologiczna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie układów morfologicznych ciała człowieka z uwzględnieniem zmienności międzypopulacyjnej i wewnątrzpopulacyjnej oraz zmian w kształcie i wielkości zachodzących wraz z wiekiem, a także pomiędzy płciami. Przedstawione i scharakteryzowane zostaną układy morfologiczne głowy i twarzy człowieka, tułowia, oraz kończyn. Szczególna uwaga zostanie poświęcona cechom indywidualnym oraz odziedziczalności cech morfologicznych.

Pełny opis:

Pozyskane wiadomości pozwolą na postrzeganie człowieka jako „zbioru” cech morfologicznych w zakresie wykorzystania tej wiedzy w naukach sądowo-medycznych.

Szczegółowe tematy:

1. Przedmiot badań antropologia morfologicznej. Historia rozwoju antropologii morfologicznej.

2. Pojęcie cechy w antropologii i biologii człowieka. Cechy fenotypowe, a cechy morfologiczne. Cechy pomiarowe i opisowe. Antropometria i antroposkopia.

3. Odziedziczalność cech morfologicznych. Badania rodzin oraz bliźniąt mono- i dizygotycznych, a także osób niespokrewnionych ze sobą.

3. Instrumentarium antropometryczne. Przyrządy i skale używane w badaniach morfologicznych człowieka.

6. Punkty antropometryczne na ciele człowieka i ich definicje. Pomiary antropometryczne i ich definicje. Wielkość (pomiary) a kształt (wskaźniki antropologiczne).

7. Pomiary głowy (kefalometria). Pomiary ciała człowieka (somatometria). Wskaźniki kefalometryczne i somatometryczne.

8. Typologia konstytucjonalna człowieka. Sposoby klasyfikacji budowy ciała człowieka.

9. Cechy opisowe głowy człowieka (kefaloskopia). Włosy (trychologia), okolica oczu, okolica nosa, okolica ust (cheiloskopia), małżowina uszna (otoskopia), inne cechy morfologiczne możliwe do badania na głowie człowieka.

10. Cechy opisowe ciała człowieka (somatoskopia). Cechy morfologiczne tułowia i cechy morfologiczne kończyn.

11. Listewki skórne dłoni i powierzchni podeszwowej stóp (podoskopia) - dermatoglifika.

12. Zmienność cech morfologicznych człowieka w ontogenezie. Dymorfizm płciowy cech morfologicznych. Zmienność międzypopulacyjna cech morfologicznych człowieka.

Ćwiczenia:

Podczas ćwiczeń szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne i metodyczne (zdobycie konkretnych umiejętności). Studenci zapoznają się i opanują wybrane metody i techniki badawcze antropologii, w tym posługiwanie się skalami oraz sprzętem antropometrycznym i aparaturą pomiarową (np. antropometry, cyrkle kabłąkowe i liniowe, cyrkle koordynacyjne, taśmy pomiarowe, waga lekarska, fałdomierze, skale cech opisowych. Na zajęciach przedstawiona zostanie konstrukcja kart opisu cech morfologicznych o charakterze ilościowym i jakościowym. Uczestniczący w zajęciach będą wykonywać pomiary, wyliczać odpowiednie wskaźniki, opracowywać dane i samodzielnie interpretować ich wyniki.

Literatura:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa po redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Buchwald W., 2002, Kompleksowa ocena asymetrii dermatoglifów. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Buchwald W., Grubska B., 2008, Cechy dermatologiczne rąk i stóp. Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.

Buchwald W., Grubska B., 2013, Tablice asocjacji cech dermatoskopijnych rąk. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Godycki Ćwirko M., Zarys antropometrii. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.

Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych. Wydawnictwo PWN. Warszawa.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Tanner J., M., 1963, Rozwój w okresie pokwitania z uwzględnieniem wpływu czynników dziedzicznych i środowiskowych na wzrastanie i dojrzewanie od urodzenia do dojrzałości. PZWL, Warszawa.

Szczotkowa Z., 1985, Antropologia w dochodzeniu ojcostwa. PWN, Warszawa-Wrocław.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę

Laboratorium: zaliczenie na ocenę

Kolokwium końcowe z wykładów i ćwiczeń. Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie umiejętności: zaliczenie praktyczne w postaci oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen uzyskanych na zajęciach i oceny z końcowego kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Tomasz Kozłowski, Magdalena Krajewska, Natalia Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brożyna
Prowadzący grup: Ewa Rogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rogowska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska, Ewa Rogowska, Justyna Szpotan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rogowska
Prowadzący grup: Kinga Linowiecka, Ewa Rogowska, Justyna Szpotan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.