Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja procesów życiowych na poziomie komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-IPZ-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Integracja procesów życiowych na poziomie komórki
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z biologii komórki i genetyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:18h.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 15h

3. Czas wymagany do przygotowania się do zaliczenia przedmiotu (kolokwium): 35h


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą biologii molekularnej, w tym metod wykorzystywanych w celach diagnostycznych i badawczych


K_W02: ma pogłębioną wiedzę dotyczącą cytotoksycznych czynników biotycznych i abiotycznych oraz metod ich identyfikacji


K_W03: zna w pogłębionym stopniu budowę komórek prokariotycznych i eukariotycznych i charakteryzuje ich znaczenie w diagnostyce i pracach badawczych


K_W16: zna kluczowe pojęcia dotyczące etapów przebiegu wybranych procesów życiowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U4: wykorzystuje wiedzę dotyczącą struktury i właściwościami biomolekuł (sond molekularnych, przeciwciał, enzymów, rekombinowanych kwasów nukleinowych i białek), w tym cząsteczek chimerowych, do przeprowadzenia analiz diagnostycznych i procesu badawczego


K_U13: posługuje się specjalistyczną terminologią oraz nomenklaturą biologiczną i terminami specjalistycznymi z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki i inżynierii genetycznej, mikrobiologii i biochemii


K_U10: wykorzystuje wiedzę w zakresie markerów molekularnych w trakcie procesu diagnostycznego i badawczego


K_U13: posługuje się specjalistyczną terminologią oraz nomenklaturą biologiczną i terminami specjalistycznymi z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki i inżynierii genetycznej, mikrobiologii i biochemii

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K1: dba o prestiż absolwenta uniwersytetu, prestiż zawodowy diagnosty molekularnego i zachowanie odpowiedniej postawy zawodowej


K_K5: ma świadomość ograniczeń, ale i nieustannego poszerzania się stanu wiedzy i rozwoju techniki; rozumie potrzebę kształcenia przez całe życie


K_K6: ma świadomość i potrafi uzasadnić znaczenie rozwoju nauki i technologii dla służby zdrowia, przemysłu i gospodarki

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy wzajemnej koordynacji procesów życiowych w tym głównie molekularnych na poziomie komórki. Treści przedmiotu dotyczą złożoności metabolizmu komórkowego omówionego na podstawie regulacji ekspresji genów, autofagii i odpowiedzi na stres abiotyczny. Na wykładzie omawiane będą przykłady mechanizmów komórkowych występujących w chorobach człowieka i roślin.

Pełny opis:

Na wykładzie zostaną omówione następujące zagadnienia:

1) Funkcjonalna organizacja jądra komórkowego

2) Udział procesów epigenetycznych w regulacji aktywności genów

3) Mechanizmy alternatywnego splicingu, alternatywnej poliadenylacji, edycji RNA

4) Epitranskryptom – nowy mechanizm regulacji ekspresji genów

5) Integracja procesów degradacji RNA w komórce

6) Molekularne mechanizmy transportu białek w komórce roślinnej

7) Autofagia – udział w chorobach człowieka

8) Odpowiedź komórki na stres abiotyczny

Literatura:

1) Podstawy biologii molekularnej - L.A Alison

2) Sens nonsensu czyli na straży jakości mRNA - A. Sulkowska, I. Wawer; Postępy Biochemii 2017

3) Nuclear speckles: molecular organization, biological function and role in disease - Galganski, Urbanek, Krzyzosiak; Nucleic Acids Research, 2017, Vol. 45, No. 18

4) Białka zapasowe roślin – główny surowiec odżywczy – droga od biosyntezy do wewnątrzkomórkowych struktur spichrzowych - A Chmielnicka, A Żabka, K Winnicki, J Polit; Postepy Hig Med Dosw (online), 2017; 71: 530-540

5) Autofagia czyli wielkie sprzątanie - A. Orzechowski; Kosmos tom 66 2017

6) Rola etylenu i zmiany na poziomie transkryptomu

w odpowiedzi na stres niedotlenienia u roślin - S. Górka, D. Olszewska, D. Kubiak, J. Niedojadło. Postępy Biochemii 66 (1) 2020

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemny w formie testu, wymagany próg na ocenę dostateczną - 60-65%, 66-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Niedojadło
Prowadzący grup: Janusz Niedojadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Niedojadło
Prowadzący grup: Janusz Niedojadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Niedojadło
Prowadzący grup: Janusz Niedojadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Niedojadło
Prowadzący grup: Janusz Niedojadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.