Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statistical methods for molecular diagnostic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DM-SM-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Statistical methods for molecular diagnostic
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge of statistics in the field of first degree studies.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in laboratory - 18 hrs

- consultations - 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for laboratory - 10 hrs

- reading literature - 10 hrs

- preparation for final test - 30 hrs


Altogether: 78 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has knowledge how to prepare presentations and reports and mathematical knowledge in the field of data processing and analysis

K_W20

W2: defines a task or problem in the field of his specialty and selects appropriate statistical methods to solve them K_W21


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to apply statistical methods and interpret of obtained results in the field of molecular diagnostic K_U06

U2: is able to use a foreign language to communicate at a basic level in accordance with the requirements of B2 ESOKJ K_U20


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: can work in a team, both by directing and co-ordinating the team's activities and by performing assigned tasks K_K09


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

discussion, presentation, video / computer, pointer, banners image


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Introduction to basic statistical methods and applications of basic statistical approach for analysis and research planning

Pełny opis:

Classes include the application of mathematical and statistical methods in molecular diagnostic, description of relationships by means of basic linear and nonlinear functions, different types of data transformations, basic statistical distributions, parametric and nonparametric significance tests and linear regression, classification and ordination

Literatura:

Łomnicki A. 2012. Statystyka dla przyrodników. PWN.

Stanisz A. 2006. Statystyka dla biologów na przykładach z medycyny. Statsoft.

Zar J.H. 2010. Biostatistical analysis. Prentice Hall, Pearson International Edition.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratory – project in groups 61-68% satisfactory, 69-76% satisfactory plus, 77-84 % good, 85- 92% good plus, 93-100% very good W1, W2, U1, U2, K1

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Introduction to basic statistical methods and applications of basic statistical approach for analysis and research planning

Pełny opis:

Classes include the application of mathematical and statistical methods in molecular diagnostic, description of relationships by means of basic linear and nonlinear functions, different types of data transformations, basic statistical distributions, parametric and nonparametric significance tests and linear regression, application of multivariate methods

Literatura:

Łomnicki A. 2012. Statystyka dla przyrodników. PWN.

Stanisz A. 2006. Statystyka dla biologów na przykładach z medycyny. Statsoft.

Zar J.H. 2010. Biostatistical analysis. Prentice Hall, Pearson International Edition.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Anna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Introduction to basic statistical methods and applications of basic statistical approach for analysis and research planning

Pełny opis:

Classes include the application of mathematical and statistical methods in molecular diagnostic, description of relationships by means of basic linear and nonlinear functions, different types of data transformations, basic statistical distributions, parametric and nonparametric significance tests and linear regression, application of multivariate methods

Literatura:

Łomnicki A. 2012. Statystyka dla przyrodników. PWN.

Stanisz A. 2006. Statystyka dla biologów na przykładach z medycyny. Statsoft.

Zar J.H. 2010. Biostatistical analysis. Prentice Hall, Pearson International Edition.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.