Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ecology of Populations and Communities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-EPC-GC-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ecology of Populations and Communities
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours (60 h):

- lectures: 15 h

- lab classes: 30 h

- consultations with teachers: 15 h


Individual student’s work (70 godz.):

- preparations of reports from the practical part of the course: 40 h

- preparation for tests and exams – 30 h


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: explains the interactions between organisms and environment- K_W06

W2 – describes and explains mechanisms of biological invasions – K_W04

W3 – describes the impact of biological invasions on the environment, economy and human health – K_W06,


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1 – designs, conducts and interprets simple experiments under the teacher’s supervision – K_U08, K_U09, K_U10

U2 – reads scientific literature in the field of biological invasions – K_U11

U3 – presents the results of conducted experiments and literature surveys – K_U14

U4: Correctly evaluates parasitic threats to human health and life - K_U05, K_U06

U5: Has oral presentation skills in English - K_U14, K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1 – is critical with regard to the results of own work and data on biological invasions from scientific and popular sources – K_K03, K_K06

K2 – is capable of team work during conducting experiments and preparing reports – K_K07, K_K11

K3: is responsible for work safety in a parasitological laboratory - K_K09

K4: shows criticism in relation to the results of his work - K_K07


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Standard lecture, demonstration, preparing and conducting experiments, work with literature data

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture deals with basic models in population ecology, insect pest gradations, principles in human demography, harvesting, life history tables, survival tables and temporal and spatial variability in population size.

The laboratory classes will cover basic methods of estimating population size and variability, examples of insect pests and their life history, effects of human impact on animal and plant populations and communities (including the ecology and evolution of synanthropic organisms), animal communication and predator prey interactions

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture deals with basic models in population ecology, insect pest gradations, principles in human demography, harvesting, life history tables, survival tables and temporal and spatial variability in population size.

The laboratory classes will cover basic methods of estimating population size and variability, examples of insect pests and their life history, effects of human impact on animal and plant populations and communities (including the ecology and evolution of synanthropic organisms), animal communication and predator prey interactions, with elements of behavioural ecology. Students will design and conduct their own laboratory experiment dealing with inter- and intra-specific communication and predator effects on prey organisms. Moreover, they will analyse and interpret the results of pre-recorded videos from experiments on consumptive and non-consumptive predator effects on prey communities (aquatic models)

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature will be presented at the beginning of lecture and laboratory class series

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lecture: Written exam – a test consisting of open and closed questions. Criteria for the final grade: 50-60% points - 3, 61-70% - 3+, 71-80% - 4, 81-90% - 4+, >90% - 5

Laboratory:

Written tests during laboratory classes

Test of skills in identification of alien organisms

Evaluation of a report prepared on the basis of the conducted experiment

Evaluation of a short presentation in the field of biological invasions (mechanisms, important species, recent findings) on the basis of scientific literature provided by teachers

Activity during the classes

Final grade in laboratory classes will be an average of grades received in the above-mentioned categories

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak, Marcin Koprowski
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Werner Ulrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak, Marcin Koprowski
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Werner Ulrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak, Marcin Koprowski
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Werner Ulrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kobak, Marcin Koprowski
Prowadzący grup: Tomasz Kakareko, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Werner Ulrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)