Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Identyfikacja gatunków roślin chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-IRHSA-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja gatunków roślin chronionych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw botaniki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godz.):

- udział w wykładzie - 10

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10

- udział w konsultacjach -5

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (55 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do egzaminu - 15

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- przygotowanie do kolokwiów – 10

- praca własna nad zaliczeniem zajęć – 15


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- identyfikuje grupy systematyczne i wybrane gatunki roślin i zwierząt, zbiorowiska roślinne Polski oraz wybrane siedliska (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U2 – rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi grupy systematyczne i wybrane gatunki roślin i grzybów, zbiorowiska roślinne oraz wybrane siedliska ich występowania(K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu biologii (K_K01)

K2 – wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Wykład z pokazem.

Ćwiczenia: Pokazy multimedialne, praca z materiałami zielnikowymi, materiałami świeżymi – klucze do oznaczania, mikroskopowanie


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z ochroną gatunkową roślin i umiejętność samodzielnego rozpoznawania gatunków chronionych przy pomocy rysunków i fotografii, oznaczania przy pomocy kluczy.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnych, współczesnych problemów związanych z ochroną gatunkową roślin; nauczenie posługiwania się podręcznikami i innymi pomocami (klucze drukowane i multimedialne, atlasy, zbiory zielnikowe) w celu oznaczenia gatunków podlegających ochronie. Rozpoznawanie samodzielne z użyciem w/w pomocy roślin kompletnych (z kwiatami, owocami i liśćmi) i ich części.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1409/1

2. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2006. Rośliny chronione. Flora Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza W-wa

3. Rutkowski L., 2004 (i dodruki do 2019). Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN W-Wa.

4. Wójciak H., 2007. Porosty, mszaki, paprotniki. Flora Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza W-wa

5. Szafran B., 1957, 1961. Flora polska, Mchy (Musci) T.1,2, PWN W-wa.

6. Koła W., Turzańska N. 1965. Wątrobowce i glewiki. Klucz do oznaczania. Wyd. UW Wrocław.

Literatura pomocnicza:

1. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Z. Mirek(red.), 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Wyd. III uaktualnione i rozszerzone Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi;

pisemne kolokwia kontrolne, obejmujące tematykę zajęć realizowanych na zajęciach, rozpoznawanie martwych okazów roślin chronionych;; ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Wiesław Cyzman, Miłosz Deptuła, Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Ludwiczak, Lucjan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Lucjan Rutkowski, Marcin Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Ludwiczak, Lucjan Rutkowski, Marcin Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Rutkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Ludwiczak, Lucjan Rutkowski, Marcin Woch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.