Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSSA-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia sądowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.)


- obecność na wykładzie 24 godz.

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 26 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

- student posiada wiedzę z zakresu mikrobiologii ogólnej, środowiskowej i klinicznej

- opisuje zastosowanie praktyczne w postępowaniu dowodowym najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nauk biologicznych i w innych wybranych dziedzinach nauki

- charakteryzuje metody analizy materiału dowodowego z zakresu mikrobiologii

Efekty uczenia się - umiejętności:

- pobiera i zabezpiecza materiał biologiczny w miejscu zdarzenia oraz dobiera optymalne metody analizy pozyskiwania materiału

- stosuje metody analizy materiału dowodowego z zakresu mikrobiologii i innych wybranych dyscyplin naukowych

- interpretuje obserwacje oraz uzyskane wyniki badań i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

- jest chętny do pracy w zespole jako jego członek

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, demonstracje laboratoryjne, samodzielne wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje studentowi wiedzę na temat bakterii, podaje ich charakterystyczne cechy, aktywność, zmienność, podkreśla ich wszechobecność oraz ich rolę w świecie istot żywych, a szczególnie w życiu i działalności człowieka.

Pełny opis:

Zakres wiedzy tego przedmiotu zawarty w wykładach obejmuje kilka głównych zagadnień:

1. Różnorodność morfologiczną bakterii, 2. Cytologia bakterii. 3.Źródła pokarmu i energii dla bakterii, 4. Aktywność metaboliczną bakterii, 5. Zmienność bakterii, 6. Fizjologiczny mikrobiom człowieka, 7. Mikroorganizmy patogenne dla człowieka. 8. Źródła infekcji i sposoby transmisji patogenów, 9. Podstawy przebiegu procesu mikrobiologicznego rozkładu zwłok. 10. Mikrobiologia sadowa w kryminalistyce. 11. Pojęcie bioterroryzmu i mikroorganizmów wykorzystywanych do tego celu.

Zajęcia laboratoryjne obejmują wiedzę na temat:

1. Organizacji laboratorium mikrobiologicznego, 2. Podstawowych czynności przy pobieraniu materiału do badań mikrobiologicznych (próbki materiału klinicznego, próbki wysokiego ryzyka, transport do laboratorium), 3. Dostępnych metod analitycznych, 4.Morfologii, cytologii i metabolizmu mikroorganizmów 5. Wykonywania podstawowych testów fizjologicznych (hemoliza, proteoliza, aktywność ureazy).

Literatura:

Życie bakterii. Kunicki-Goldfinger W. PWN Warszawa

Mikrobiologia lekarska. Zaremba M., Borowski J. PZWL Warszawa

Mikrobiologia weterynaryjna. Wawrzkiewicz J. PWN Warszawa

Microbial Forensics. Breeze Roger G. Elsevier INC

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny. Do omówienia 5-8 zagadnień.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen uzyskanych na zajęciach i ocena z końcowego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Golińska
Prowadzący grup: Hanna Dahm, Patrycja Golińska, Dariusz Laskowski, Sonia Szymańska, Magdalena Świecimska, Magdalena Wypij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Golińska
Prowadzący grup: Patrycja Golińska, Sonia Szymańska, Magdalena Wypij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Golińska
Prowadzący grup: Bliss Furtado, Patrycja Golińska, Magdalena Świecimska, Dominika Thiem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Golińska
Prowadzący grup: Patrycja Golińska, Sonia Szymańska, Magdalena Świecimska, Dominika Thiem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Golińska
Prowadzący grup: Edyta Deja-Sikora, Patrycja Golińska, Sonia Szymańska, Magdalena Wypij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.