Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ancient Cultures and Main Archeological sites in Mexico

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-EN-ACM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0518) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z biologią i naukami pokrewnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ancient Cultures and Main Archeological sites in Mexico
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

NONE

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures- 15 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 5 hrs

- reading literature- 5 hrs

- preparation for final presentastion - 20 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: increase cultural knowledge of America´s archeology, specifically Mexico´s Archeology and its history.

W2: identify main ancient cultures in Mexico and its influence in current days Archeological World´s research

W3: describes and locate the main Archaeological sites in Mexico and their influence through history.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to use source information in English, performs analysis, synthesis, summarizes and makes a critical assessment about Archaeology in Mexico

U2: is able to use a foreign language to communicate at a basic level

U3: has ability to discuss information from various sources to analyze and identify the main characteristics, importance and differences between Mexican ancient cultures.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the need to improve the knowledge of Mexican Archeology with the use of books and journals in order to improve his culture and professional skills

K2: is aware of the importance of increasing his knowledge concerning culture and history in other country

K3: is willing to cooperate and work in a team and follow the defined rules


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

presentation, video / computer, pointer, banners image

Stating teaching methods:

- informative lecture

Searching teaching methods:

- discussion

- presentation


Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

The goal of this subject is to provide students relevant information about Mexican Archeology. Providing information about Mexican ancient civilizations as well as introducing to some of the most important ancient pre-Columbian cities.

Pełny opis:

The main aim of the topic is to provide students a general panorama about Mexican Archeology, pre-Hispanic cities with their prehistoric ruins. Such panorama conforms an overview of the archeology research that has be done in Mexico. There will be a brief description of some of the most outstanding archeological research carried out in these cities for the better knowledge of Mexico ancient societies.

Literatura:

Coe, M.D. (2013). Mexico: From the Olmecs to the Aztecs (Ancient Peoples and Places). Thames and Hudson 7th ed.

Longhena, M., (1998). Ancient Mexico: The History and Culture of the Maya, Aztecs and Other Pre-Columbian Peoples

Phillips, Ch., and Jones, D. (2015). The Complete Illustrated History of the Aztec & Maya: The Definitive Chronicle of the Ancient Peoples of Central America & Mexico - Including the Aztec, Maya, Olmec, Mixtec, Toltec & Zapotec

http://mexicanhistory.org/timeline.htm

http://www.mna.inah.gob.mx/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4707

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

Oral presentation prepared in 5-people groups (5 slides in 5 minutes - each person one slide to present)

Assessment criteria:

content - 3 points (W1-W3, K2, K3, U1, U4)

work in the group - 1 point (K4, U4)

presentation – 1 point (U2, U3, K1)

fail- 2 pts (40%)

satisfactory- 3 pts (60%)

satisfactory plus- 3.5 pts (70%)

good - 4 pts (80%)

good plus- 4.5 pts (90 %)

Praktyki zawodowe:

1. Introduction to the History and Archeology in Mexico

2. Time line of ancient Mexican cultures

3. Localization of the main archeological sites

4. Olmec the earliest known major civilization

5. Mayas - Chichen-Itzá, Uxmal, Palenque

6. Toltec´s Empire - Tula

7. Aztecs – Teotihuacan until the conquest

8. Slideshow

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)