Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Animal ecophysiology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-EN-AE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Animal ecophysiology
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Basic knowledge in ecology and physiology of animals

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations- 2 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 5 hrs

- preparation for test- 5 hrs


Altogether: 27 hrs (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has knowledge of animal physiological ecology

W2: knows relationships between animals and environment

W3: explains biological terms and relations between ecology and physiology

W4: indetifies basic analytical methods used in physicochemical studies of organisms


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: applies basic natural-sciences knowledge to describe biological phenomena

U2: uses basic tools and techniques used in biology

U3: correctly formulates research hypotheses

U4: uses sources of scientific information


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the need for continuous broadening of their knowledge

K2: reasonably and critically deals with information obtained from the scientific literature, internet and other mass media, as well as from the common knowledge concerning biological sciences

K3: is aware of the need to adhere to ethical standards


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- informative lecture

- discussion


Skrócony opis:

The course focuses on physiological relations which govern ecology of organisms. It focuses on animal ecological physiology

Pełny opis:

Organism-environment interactions, effect of temperature, altitude, season on animal life

Basic concepts and definitions, classification of abiotic conditions, typical reaction of animals to stress

Ecological aspects of water balance

Thermoregulation and Energy metabolism

Conservation physiology

Literatura:

Patrick Butler, Anne Brown, George Stephenson, and John Speakman (2021) Animal Physiology: an environmental perspective. Oxford University Press

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- test

Assessment criteria:

2 (failed) - <60%

3 - 60%

3,5- 61-65%

4 - 66-70%

4,5- 71-75%

5 - 76-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wojciechowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Termin do ustalenia z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wojciechowski
Prowadzący grup: Anna Przybylska-Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Termin do ustalenia z prowadzącym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)