Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioinformatics and Functional Genomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-EN-BFG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Bioinformatics and Functional Genomics
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: http://www.genomics-lab.com
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biologii i weterynaryjnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem - wykłady: 15 Godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza: i) Ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie weterynaria i biotechnologii


ii) Zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane w weterynaria i biotechnologii


iii) Wybiera optymalne techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego


iv) Proponuje tematy projektów badawczych lub aplikacyjnych w dziedzinach nauki właściwych dla studiowanego kierunku

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności: i) Stosuje zawansowane techniki właściwe do uzyskania założonych celów


ii) Stosuje zaawansowane metody i techniki weterynaria i biologii molekularnej do rozwiązania zadania badawczego z dziedzin nauki właściwych dla studiowanego kierunku


iii) Analizuje i interpretuje oryginalne prace badawcze zarówno w języku polskim jak i angielskim,


iv) Formułuje i planuje samodzielnie zadania badawcze w dziedzinach nauk z zakresu weterynaria i biotechnologii wykonywane pod kierunkiem opiekuna


v) Korzysta z pakietów oprogramowania do opisu uzyskanych wyników doświadczeń


vi) Stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne (BLAST, MIRA, Clustal, Muscle, pakiet PHYLIP) do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym


vii) Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim w zakresie dziedzin nauki właściwych dla studiowanego kierunku

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

kompetencje: i) Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji osobistych ii) Jest świadomy postępu wiedzy w zakresie weterynaria i biologii molekularnej i biotechnologii, ale także ograniczeń jej wykorzystania w odniesieniu do człowieka i środowiska iii) Dostrzega relacje między rozwojem nowych technologii a podnoszeniem poziomu jakości życia.

Metody dydaktyczne:

w formie "prezentacja power-point".

Skrócony opis:

Part-I: Analyzing DNA, RNA, and protein sequences in databases

Part-II: Genome-wide analysis of RNA and protein

Part-III: Genome analysis

Pełny opis:

Part-I: Access to sequence data and literature information, pairwise sequence alignment, basic local alignment search tool (BLAST), advanced database searching, multiple sequence alignment,

Part-II: bioinformatic approaches to ribonucleic acid (RNA), gene expression: microarray data analysis and functional genomics,

Part-III: completed genomes: viruses and bacteria, the eukaryotic chromosome, eukaryotic genomes: from parasites to primates and the human genome.

Literatura:

Textbook reading:

1. Bioinformatics and Functional Genomics: edited by Jonathan Pevsner, Wiley-Blackwell publisher.

2. Computational Text Analysis for Functional Genomics and Bioinformatics. edited by Raychoudhuri S., Oxford ebook lib.

3. Functional Genomics: A Practical Approach: Hunt and Livesey.

Text books are available for the students at PGF.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie studentów do zajęć i ich aktywność, oraz w formie "prezentacja seminaryjna".

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Chandra Pareek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.genomics-lab.com
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Part-I: Analyzing DNA, RNA, and protein sequences in databases

Part-II: Genome-wide analysis of RNA and protein

Part-III: Genome analysis

Pełny opis:

Part-I: Access to sequence data and literature information, pairwise sequence alignment, basic local alignment search tool (BLAST), advanced database searching, multiple sequence alignment,

Part-II: bioinformatic approaches to ribonucleic acid (RNA), gene expression: microarray data analysis and functional genomics,

Part-III: completed genomes: viruses and bacteria, the eukaryotic chromosome, eukaryotic genomes: from parasites to primates and the human genome.

Literatura:

Textbook reading:

1. Bioinformatics and Functional Genomics: edited by Jonathan Pevsner, Wiley-Blackwell publisher.

2. Computational Text Analysis for Functional Genomics and Bioinformatics. edited by Raychoudhuri S., Oxford ebook lib.

3. Functional Genomics: A Practical Approach: Hunt and Livesey.

Text books are available for the students at PGF.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.