Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Basic of statistics and multivariate analyses for biologists

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OG-EN-BSM
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Basic of statistics and multivariate analyses for biologists
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge of statistics in the field of first degree studies.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in laboratory and lecture - 30 hrs

- consultations - 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for laboratory - 10 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: defines a task or problem in the field of biology and selects appropriate statistical methods to solve them K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: applies basics knowledge in the field of statistics to the biological data and is able to use computer software for calculation and presentation of the results K_U06, K_U07

U2: is able to use a foreign language to communicate at a basic level in accordance with the requirements of B2 ESOKJ K_U17

U3: has the ability to present results in English, as well as write a report in English K_U22, K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: demonstrates the ability to use statistical and multivariate methods to develop and present results and analyzes K_K07

K2: can work in a team, both by directing and co-ordinating the team's activities and by performing assigned tasks K_K11


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

discussion, presentation, video / computer, pointer, banners image


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to basic statistical and multivariate methods and applications of basic functions for analysis and research planning

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Classes include the application statistical methods in biology: description of biological data, description of relationships by means of basic linear and nonlinear functions, parametric and nonparametric significance tests, linear regression, classification, indirect and direct ordination methods.Students are welcome to work with their own data and solve research questions of any branch of biology.

Literatura: (tylko po angielsku)

Zar J.H. 2010. Biostatistical analysis. Prentice Hall, Pearson International Edition.

Gauch H.G., 1982. Multivariate analysis in community ecology. Cambridge University Press, Cambridge.

Hill M.O., 1979. TWINSPAN: A FORTRAN program for arranging Multivariate Data in order two-way table by classification of the individual and attributes. Cornell University, Ithaca, New York.

Jongman R.H.G., ter Braak C.J.F., van Tongeren D.F.R., (eds). 1995. Data analysis in community and landscape ecology. Pudoc, Wageningen.

Kovach W.L., 1985-2003. MVSP Plus version 3.1. Pentraeth, UK.

Piernik A., 2008. Metody numeryczne w ekologii. Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

ter Braak C.J.F., 1996. Unimodal models to relate species to environment. DLO-Agrocultura;l Mathematics Group, Wageningen, the Netherlands.

ter Braak C.J.F., Smilauer P., 2002. CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows User's Guide. Biometrics, Wageningen and Ceske Budejovice.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Laboratory – project in groups 61-68% satisfactory, 69-76% satisfactory plus, 77-84 % good, 85- 92% good plus, 93-100% very good W1, W2, U1, U2, K1

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Agnieszka Piernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Ahmad Rajabi Dehnavi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piernik
Prowadzący grup: Ahmad Rajabi Dehnavi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)