Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego, korzystanie z zasobów informacji patentowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-OWISA-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego, korzystanie z zasobów informacji patentowej
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

42 godz., w tym 15 godz. wykładu, 15 godz. przygotowania do wykładów, 10 godz. nauka do kolokwium, 2 godz. konsultacji z wykładowcąEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Po zakończeniu wykładu student zna podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego i przygotowywania ekspertyzy sądowej, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i patentowego K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Po zakończeniu wykładu student stosuje w praktyce przepisy prawne dotyczące postępowania dowodowego i przygotowywania ekspertyzy sądowej, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i patentowego K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Po zakończeniu wykładu student ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych K_K03

K2: Po zakończeniu wykładu student ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową K_K04.

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis:

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. W zdecydowanej większości przedstawione zostaną zagadnienia prawa autorskiego mające dla studentów największe znaczenie i zastosowanie praktyczne, jednakże w trakcie zajęć dokonywane są porównania instytucji prawnoautorskich do prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej uregulowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., ustawie o ochronie baz danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej a także regulamin dóbr intelektualnych stosowany w Uniwersytecie w zakresie mającym zastosowanie do studentów.

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

- wstępne informacje na temat ochrony własności intelektualnej - aspekty historyczne, filozoficzne i ekonomiczne;

- przedmiot ochrony prawa autorskiego - utwór;

- podmiot praw autorskich (w tym do utworów pracowniczych, utworów naukowych, prac dyplomowych, pracowniczych programów komputerowych, baz danych i utworów audiowizualnych) oraz problem współautorstwa utworu;

- treść praw autorskich;

- prawa autorskie w Internecie;

- ograniczenia wykonywania praw autorskich - wyczerpanie prawa, dozwolony użytek;

- umowy dotyczące praw autorskich;

- środki ochrony praw autorskich, odpowiedzialność;

- przedmioty ochrony własności intelektualnej;

- ochrona prawna wynalazków i wzorów użytkowych;

- regulamin dóbr intelektualnych UMK.

Literatura:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

2. K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016;

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

4. A. Adamczak, M. Du Vall, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

oraz literatura uzupełniająca cytowana w trakcie wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1, U1

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę.

Zaliczenie na ocenę w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru (20 pytań)

Punktacja:

20-19 pkt - bdb

18-17 pkt - db plus

16-15 pkt - db

14-13 pkt - dst plus

12-10 pkt - dst

9 i mniej pkt - ndst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Różycka
Prowadzący grup: Daria Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.