Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PM1BIOL-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 r. biologii S2
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 6.50 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego wykonania:

• doświadczeń i badań naukowych,

• dokumentacji, analizy i poprawnej interpretacji uzyskanych wyników,

• opracowania i redakcji pracy magisterskiej.

Po zakończeniu pracowni student zdobywa umiejętności (1) praktycznego stosowania szeregu technik laboratoryjnych biologii komórki, biologii molekularnej i biotechnologii, które będą niezbędne do wykonania zadań zaplanowanych w części doświadczalnej pracy magisterskiej (2), obsługi sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, (3) obsługi specjalistycznego sprzętu pomiarowego i sprzętu mikroskopowego, (4) wyszukiwania anglojęzycznych artykułów związanych z tematem pracy magisterskiej, (5) analizowania oryginalnych artykułów naukowych.

Pełny opis:

Pracownia (specjalizacyjna, magisterska) przygotowuje studenta do wykonania i zredagowania pracy magisterskiej. Student zapoznaje się zasadami funkcjonowania laboratorium badawczego. Poznaje specyfikę pracy naukowej. Uczy się dogłębnie różnych technik badawczych, których bezbłędne opanowanie i zrozumienie pozwoli na wykonanie doświadczeń naukowych wykonywanych w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej w sposób dokładny i powtarzalny. Uczy się rozumieć znaczenie błędów przypadkowych i stałych np. związanych z precyzją używanego sprzętu i urządzeń. Poznaje sposoby interpretacji i obserwacji doświadczeń naukowych. W ramach pracowni student ma możliwość twórczego zastosowania nabytych umiejętności. W badaniach poznaje różne sposoby utrwalania tkanek roślinnych i zwierzęcych w zachowaniem zbliżonego do żywej komórki rozkładu makromolekuł. Poznaje techniki wprowadzania różnych sond molekularnych do komórek żywych i utrwalonych. Poznaje możliwości, ale również i ograniczenia różnego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych używanych podczas części doświadczalnej wykonywanej pracy magisterskiej. Uczy się twórczego samodzielnego dobierania metody badawczej do rozwiązania problemu badawczego. Student zapoznaje się z literaturą naukową polsko i anglojęzyczną z dziedziny eksperymentalnej biologii komórki, biologii rozwoju, technik bioobrazowania, technik biologii molekularnej i różnych zastosowań biotechnologii. W związku z szybkim rozwojem zarówno wiedzy na temat badanego problemu badawczego jak i technik stosowanych do jego rozwiązania zdobywa umiejętności wyszukiwania artykułów związanych z tematem jego pracy. Zapoznaje się z fachowym, anglojęzycznym słownictwem, używanym w oryginalnych pracach badawczych. Otrzymuje pomoc w analizowaniu zgromadzonej literatury oraz w poznaniu i zrozumieniu nowoczesnych technik stosowanych w biotechnologii i biologii molekularnej. Wraz z opiekunem naukowym analizuje i redaguje pracę magisterską.

Tematyka prac magisterskich wykonywanych w Zakładzie Biologii Komórki związana jest z przestrzenną organizacją ekspresji genetycznej zarówno na poziomie transkrypcji jak i translacji. Dotyczy również różnych typów sygnałowania i przekazu informacji w komórkach. Obejmuje zagadnienia rozwojowe i tematykę embriologiczną. Prace wykonywane są na specjalnie dobranych roślinach i zwierzętach modelowych. Niektóre prace magisterskie zawiązane są z doskonaleniem konkretnych pionierskich metod badawczych z dziedziny biologii molekularnej, biotechnologii czy zastosowań nanotechnologii w biologii.

Literatura:

• Oryginalne prace badawcze i prace przeglądowe dobierane indywidualnie dla każdego studenta, zgodnie z problematyką realizowanej pracymagisterskiej.

• Alberts B, i in. Podstawy biologii komórki (cz. 1 i 2). PWN Warszawa 2007Kłyszejko-Stefanowicz L. i in. Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.;

• Wróbel, B., Zienkiewicz, K., Smoliński, D.J., Niedojadło, J., Świdziński, M., 2005. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Toruń.

• Wojtaszek P. i in. Biologia komórki roślinnej (cz. 1 i 2). Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.

• Berg JM i in. Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.

• Brown TA. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009.

• Malepszy S. (red). Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009.

• Piotr Węgleński (red). Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na bieżąco zaangażowania i efektów praktycznej pracy laboratoryjnej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Patrycja Golińska, Dariusz Kamiński, Wiesław Kozak, Justyna Maliszewska, Ewa Rogowska, Maryla Szczepanik, Michał Wojciechowski, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Alicja Drozd-Lipińska, Marcin Gołębiewski, Krzysztof Jaworski, Tomasz Jędrzejewski, Hanna Kletkiewicz, Wiesław Kozak, Janusz Niedojadło, Dariusz Smoliński, Brygida Świeżawska-Boniecka, Sylwia Wrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kalwasińska, Dariusz Kamiński, Jarosław Kobak, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Adriana Szmidt-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Edyta Adamska, Magdalena Czarnecka, Patrycja Golińska, Przemysław Grodzicki, Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Marcin Koprowski, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Maria Swiontek Brzezinska, Joanna Świątczak, Michał Wojciechowski, Elżbieta Żbikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.