Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Palinologia w ekspertyzach sądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSSA-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Palinologia w ekspertyzach sądowych
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach: 20 h

przygotowanie do testu: 20h

opracowanie materiałów na zaliczenie: 20h

Przygotowanie do ćwiczeń- 15h

Razem- 75h - 3 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - opisuje zastosowania praktyczne w postępowaniu dowodowym najważniejszych osiągnięć w palinologii (K_W04);

W2 - charakteryzuje palinologiczne metody analizy materiału dowodowego (K_W06);



Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - pobiera i zabezpiecza materiał biologiczny w miejscu zdarzenia oraz dobiera optymalne metody analizy pozyskanego materiału, w tym również analizy statystyczne (K_U02);

U2- stosuje palinologiczne metody analizy materiału dowodowego (K_U06);

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych (K_K03).


Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych oraz sprzętu umożliwiającego prezentowanie obrazu mikroskopowego na ekranie monitora.



Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Poznanie zasad metody analizy pyłkowej.

Zrozumienie przydatności analiz botanicznych w kryminalistyce.

Pełny opis:

Metody i cele botaniki sądowej. Teoretyczne i praktyczne podstawy analizy pyłkowej. Badania palinologiczne służą głównie określeniu miejsca lub czasu zetknięcia się osoby, zwłok, rzeczy z daną roślinnością. Możliwe jest to m.in. dzięki budowie morfologicznej ziaren pyłku czy zarodników, ich różnorodnym kształtom – cechom charakterystycznym, które umożliwiają identyfikację grupową. Zastosowanie metod botanicznych do określenia charakteru miejsca zdarzenia i powiązania podejrzanego z miejscem przestępstwa. Wykorzystanie właściwości ekologicznych roślin w określeniu czasu zdarzenia. Zbiór i zabezpieczanie materiału do analiz botanicznych z miejsca zdarzenia i dowodów rzeczowych.

Literatura:

Dyakowska J., Podręcznik Palynologii, Warszawa 1959

J. Madeja, XI Międzynarodowy Kongres Palinologiczny (Hiszpania, Grenada, 4-9 lipca 2004), “Prokuratura i Prawo” 5/2005, s. 175-176,

Coyle H.M. 2005. Forensic botany. Principles and applications to criminal casework. CRC Press LLC, Boca Raton, London, New York, Washington D.C.

D.C. Mildenhall, P.E.J. Wiltshire, V.N. Bryant

Palinologia kryminalistyczna – dlaczego ją stosować i jak? Forensic Science International 2006, nr 16, s. 163–172

Zachuta A., Palinologia – w poszukiwaniu sprawców, „Edukacja Prawnicza”, 2005, no 1 (67).

Zachuta A., Palinologia kryminalistyczna, „Prokuratura i Prawo”, 2004, no 1, p. 120–145.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie testu (K_W04, K_W06), ocenianego wg następujących kryteriów:

bardzo dobry- 96-100%

dobry plus- 89- 95%

dobry- 78- 88 %

dostateczny plus- 71-77-%

dostateczny- 60- 70%

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie opracowań uzyskanych wyników i znajomości morfologii pyłku roślin(K_W04,K_U6,K_U02, K_K03)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Filbrandt-Czaja
Prowadzący grup: Anna Filbrandt-Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.