Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność sportowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-AS2-1-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Aktywność sportowa
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego,

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli :

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 60 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej,a w szczególności z wybranej dyscypliny(badminton,nordic walking,pływanie,wspinaczka)

W2 - student zna zasady bezpieczeństwa na zajęciach

Efekty uczenia się - umiejętności:

-w zależności od wybranej dyscypliny:

U1 - student wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniki gry w badmintona.

U2 - student przepłynie 50 metrów prawidłowo technicznie kilkoma stylami

U3 - student potrafi zademonstrować poprawną techniką marsz nordic walking

U4 - student potrafi poruszać się po sztucznym obiekcie (ścianie wspinacz

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

K2 – student rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla swojego zdrowia.

K3 - student stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa własnego i innych na zajęciach


Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań:

-naśladowczo ścisła

-zadaniowa ścisła

- zabawowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Skrócony opis:

Badminton- nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych odbioru lotki z forhendu, bekhendu, gry szkolne, pojedyńcze i deblowe również w formie współzawodnictwa.

Pływanie-nauka i doskonalenie umiejętności pływackich.

Nordic walking-jest to łatwy i szybki sposób do nauczenia maszerowania z kijkami z pracą rąk. Można tę formę ruchu ćwiczyć bez względu na pogodę czy porę roku

Wspinaczka-wprowadzenie w świat wspinaczki sportowej, poprzez naukę poruszania się po sztucznym obiekcie (ściana wspinaczkowa) wraz z zasadami posługiwania się sprzętem alpinistycznym.

Pełny opis:

Badminton-Celem zajęć jest nauka podstawowych elementów techniki gry oraz rozwój cech motorycznych takich jak szybkość, refleks, zwinność. Uprawianie tej formy zajęć pozwala w pełni poprawić koordynację ruchową, kondycję fizyczną oraz poprawić samopoczucie psychiczne.

Wspinaczka- Historia wspinaczki sportowej; zapoznanie się ze sztuczną ścianą wspinaczkową; zasady bezpieczeństwa;podstawowe informacje o sprzęcie;zasady asekuracji; węzły i ich zastosowanie;zwijanie liny;techniki wspinania

Pływanie-Nauka i doskonalenie techniki kraula na piersiach i grzbiecie,stylu klasycznego;W zależności od umiejętności uczestników zajęć prowadzona będzie nauka skoków startowych, nawrotów oraz stylu motylkowego

Nordic walking- Celem zajęć jest wszechstronny rozwój ciała i cech motorycznych a w szczególności wytrzymałości oraz koordynacji.Zajęcia odbywają się w terenie i nie bez znaczenia pozostaje fakt obcowania z przyrodą oraz związany z tym relaks. Uprawianie tej formy aktywności fizycznej pozwala w pełni poprawić kondycję fizyczną oraz samopoczucie psychiczne.

Literatura:

1.Nawara H. (1989) Nauczanie techniki gry w badmintona – wskazówki metodyczne. PZBad, Warszawa

2.Ryszard Karpiński-Pływanie.Podstawy techniki,nauczanie.ŚKKF,Katowice 2009

3.Wilanowski Aleksander-Nordic walking dla każdego (2014)

4.Wacław Sonelski - "Wspinaczka halowa", Polski Związek Alpinizmu. Warszawa 1999;

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

W1: Rozmowy ze studentami;

U1: Obserwacja działań studenta podczas pracy

K1: Sprawdzanie obecności; zaliczenie - 100% obecności na zajęciach.

Kryteria są przedstawiane studentom na zajęciach z poszczególnych dyscyplin

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Joanna Kaczmarek, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Małgorzata Grabowska, Joanna Kaczmarek, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Krzysztof Wasilkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Joanna Kaczmarek, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Szewczyk
Prowadzący grup: Piotr Dobrolubow, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.