Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia starzenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M2-FS-2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia starzenia się
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość fizjologii człowieka w zakresie studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Student rozumie funkcjonowanie wybranych układów człowieka w

warunkach starzejącego się organizmu.


Student rozumie zależności i mechanizmy regulacji funkcjonowania narządów i

układów oraz ich adaptacji do zmiennych warunków wewnętrznych i środowiskowych.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi odróżnić zmiany zachodzące w starzejącym się organizmie od zmian niefizjologicznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zna wymagania osoby starszej i potrafi jej pomóc aby podołać niektórym ograniczeniom.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat procesów inwolucyjnych i ukazanie starości jako naturalnego toku, który podlega modyfikacjom fizjologicznym, głównie na drodze aktywności fizycznej i uwarunkowań żywieniowych, które mogą ograniczyć postępującą niewydolność organizmu.

Pełny opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

ogólnoustrojowe zjawiska związane ze starzeniem się organizmu oraz zmiany związane z wiekiem w poszczególnych narządach i układach ciała;

teorie i kierunki badań nad procesem starzenia się organizmu;

rytmika dobowa i jej rola w wieku podeszłym

budowa i skład ciała człowieka w aspekcie stzrenia;

fizjologiczne procesy starzenia się układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, przewodu pokarmowego, wydalniczego;

starzenie się mięśni szkieletowych i wpływ starzenia się na wydolność fizyczną człowieka

Literatura:

Marchewka i wsp. Fizjologia starzenia się, Profilaktyka i rehabilitacja

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładu: pisemne obejmujące wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W związku z pandemią wykłady odbywają w zgodnie z planem, jednak w formie nauczania zdalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W związku z pandemią wykłady odbywają w zgodnie z planem, jednak w formie nauczania zdalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W związku z pandemią wykłady odbywają w zgodnie z planem, jednak w formie nauczania zdalnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.