Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zdrowie w wieku senioralnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M2-ZS-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0919) Ochrona zdrowia (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zdrowie w wieku senioralnym
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza biologiczna o organizmie człowieka. Wiedza psychopedagogiczna o mechanizmach funkcjonowania człowieka

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Posiada interdyscyplinarną wiedzę o zdrowiu seniora i jego uwarunkowaniach - K_W02, K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Potrafi wykorzystać wiedzę biologiczną o zdrowiu oraz interpretować zjawiska społeczne wykorzystując to w komunikacji z otoczeniem - K_U05, K_U07

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny

Skrócony opis:

Cele przedmiotu jest poznanie wiedzy o zdrowiu człowieka w wieku senioralnym, biopsychospołecznych uwarunkowań zdrowia

Pełny opis:

Zdrowie jako cel samokształtowania. Witalność w wieku senioralnym. Ciało w strukturze osobowości. Integralny rozwój człowieka dorosłego. Problemy psychiczne wieku senioralnego. Sport i zdrowie w okresie dorosłości.Rewitalizacja jako zadanie rozwojowe. Proces starzenia się, chorowanie. Miłość i zdrowie. Turystyka uzdrowiskowa.

Literatura:

P. Błajet, Zdrowie i seks seniorów, 2018

Pietrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego

Wisniewska-Roszkowska, K. (1995). Zdrowie i długowieczność.

Rostowski, J. (2012). Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne

Buettner, D. (2014). Niebieskie strefy. 9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- K_W02, K_W05, K_U05, K_U07

dst- 60%

dst plus- 65 %

db-70%)

db plus- 80%

bdb- 90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Błajet
Prowadzący grup: Piotr Błajet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)