Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy treningu indywidualnego w wodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M5-FT-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Formy treningu indywidualnego w wodzie
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak przeciwskazań do ćwiczeń w wodzie, dobry stan zdrowia, umiejętność pływania w stopniu dobrym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 40 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30 h

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 25

- opracowanie scenariusza zajęć- 20

- czytanie literatury- 5

- przygotowanie do kolokwium - 10


Łącznie: 100 godz. (4 pkt.ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: posiada wiedzę z zakresu pływania sportowego, korekcyjnego, rekreacyjnego oraz innych form sportu rekreacyjnego w wodzie (odmiany aqua fitness, elementy sportowego ratownictwa wodnego)- K_W07

W 2: zna wpływ specyficznego środowiska wodnego na ogólną wydolność organizmu- K_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: poprawnie pływa czterema stylami, demonstruje poprawne wykonanie ćwiczeń w ramach zajęć z zakresu indywidualnych form ruchowych w wodzie – K_U06

U2: potrafi umiejętnie dobrać odpowiednią formę ćwiczeń w zależności od wieku, zainteresowań i poziomu zaawansowania ćwiczącego K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: zna zasady zachowania bezpieczeństwa obowiązujące na pływalni i akwenach otwartych, potrafi szybko i skutecznie działać w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia- K_K04

K2: ma nawyk systematycznej aktywności ruchowej, ma świadomość jej wpływu na utrzymanie odpowiedniej kondycji i tężyzny fizycznej- K_K07


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poglądowa (pokaz)- częściowa- syntetyczna, całościowa- analityczna i mieszana

Metoda dydaktyczna słowna (objaśnienie, opis, wyjaśnienie)Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Formy treningu indywidualnego w wodzie, to zajęcia kształtujące wysoką sprawność i kondycję fizyczną oraz zdrowie.

Pełny opis:

Formy treningu indywidualnego w wodzie to zajęcia o charakterze utylitarnym , prozdrowotnym i kształtującym potencjał sportowy. Trening w wodzie to forma zajęć, które sprawdzają się we wszystkich grupach wiekowych. Zwiększają kondycję, wytrzymałość, koordynację ruchową, a także zwiększają elastyczność mięśni i ścięgien, z równoczesnym odciążeniem stawów i kręgosłupa. Indywidualne formy treningu w wodzie to zabawa, relaks i kształtowanie mięśni poprzez ćwiczenia ze sprzętem oporowym. Wpływ specyficznego środowiska wodnego poprawia ogólną wydolność przez zaangażowanie układu krążeniowo-oddechowego. Dzięki współpracy całego układu mięśniowego, przyczynia się do wzmocnienia i zwiększenia siły mięśniowej. Woda dając odczucie mniejszej masy ciała umożliwia wykonanie nawet trudnych układów ćwiczeń z zaangażowaniem słabszych mięśni. Pozytywnie wpływa na wytrzymałość i koordynację mięśniowo-nerwową oraz usprawnia oddechowo. Student zapoznaje się z budową sportowego i rekreacyjnego treningu pływackiego, zajęć z pływania korekcyjnego, aqua fitness i innych form w wodzie, zdobywa podstawową umiejętność planowania i prowadzenia zajęć w wodzie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Wskazówki metodyczno - organizacyjne w nauczaniu pływania; praca zbiorowa, AWFiS Gdańsk 1996

2. Ogólnopolski program nauczania pływania PZP; K. Kucia, A. Stachura, Kraków 2014

3. Metodyczne podstawy aqua fitness ; Zysiak-Christ, A.Figurska, I.Stasikowska , Wrocław 2010

4.Aqua Fitness; D.Groffik, Katowice 2012

5.Korekcja wad postawy; S. Owczarek, WSiP W-wa 1999

Literatura uzupełniająca:

1. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania PZP, Kraków 2015 i 2016

2.Aqua fitness, materiały szkoleniowe TKKF 2012

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% frekwencja na zajęciach oraz zaliczenie semestru na ocenę na podstawie : opanowania umiejętności pływania czterema stylami, opracowania scenariusza zajęć z zakresu indywidualnych form treningu w wodzie oraz poprowadzenia zajęć , pozytywnego zaliczenia pisemnego testu.

Efekty kształcenia sprawdzone zostaną poprzez:

obserwację studenta podczas zajęć w wodzie oraz prowadzenia fragmentu zajęć -W1.U1,K1

rozmowę ze studentem –W1,W2,U2,K1,K2

opracowanie scenariusza zajęć-W1,U2

napisanie testu-W1,W2,U2, K1

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy” lub jeżeli są to opisać

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.