Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i ćwiczenia stosowane w korygowaniu postawy ciała

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-M6-MC-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej
Nazwa przedmiotu: Metody i ćwiczenia stosowane w korygowaniu postawy ciała
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia, Fizjologia, Wady postawy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 50 godz.):

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 50 godz.):

np.

- przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin

- czytanie literatury – 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu – 20 godzin


Łącznie: 100 godzin (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje metody korekcji postawy ciała – K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: stosuje metody korekcji wad postawy – K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – K_K01, K_K02

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metoda dydaktyczna ćwiczeniowo - praktyczna:

- studium przypadku

Metoda eksponująca:

- pokaz

Przedłużona obserwacja


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod korekcji wad postawy.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają metody korekcji wad kręgosłupa, klatki piersiowej, kolan i stóp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kasper, Kraków, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka, Anthropos, Strachowice, 2005

2. Borkowska M., Gelleta-Mac I. Wady postawy i stóp u dzieci. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie, PZWL, 2004

3. Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I. Postawa ciała, jej wady i korekcja. - Rzeszów: "Fosze", 2004

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny - W1

egzamin praktyczny - W1, U01

przedłużona obserwacja – K1

Kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru

(0 – 20 punktów > 50%))

Ćwiczenia:

egzamin praktyczny (0 – 6 punktów; > 50%)

przedłużona obserwacja (0 – 2 punktów; > 50%)

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 14 ndst

15-17 dst

18-19 dst+

20-23 db

24-26 db+

27-28 bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Piekorz
Prowadzący grup: Zuzanna Piekorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod korekcji wad postawy.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają metody korekcji wad kręgosłupa, klatki piersiowej, kolan i stóp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kasper, Kraków, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka, Anthropos, Strachowice, 2005

2. Borkowska M., Gelleta-Mac I. Wady postawy i stóp u dzieci. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie, PZWL, 2004

3. Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I. Postawa ciała, jej wady i korekcja. - Rzeszów: "Fosze", 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Piekorz
Prowadzący grup: Zuzanna Piekorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod korekcji wad postawy.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają metody korekcji wad kręgosłupa, klatki piersiowej, kolan i stóp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kasper, Kraków, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka, Anthropos, Strachowice, 2005

2. Borkowska M., Gelleta-Mac I. Wady postawy i stóp u dzieci. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie, PZWL, 2004

3. Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I. Postawa ciała, jej wady i korekcja. - Rzeszów: "Fosze", 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Piekorz
Prowadzący grup: Zuzanna Piekorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod korekcji wad postawy.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Studenci poznają metody korekcji wad kręgosłupa, klatki piersiowej, kolan i stóp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kasper, Kraków, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka, Anthropos, Strachowice, 2005

2. Borkowska M., Gelleta-Mac I. Wady postawy i stóp u dzieci. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie, PZWL, 2004

3. Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I. Postawa ciała, jej wady i korekcja. - Rzeszów: "Fosze", 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.